Komunikaty
i ogłoszenia

Ślubowanie aplikantów adwokackich - 9 stycznia 2015 r.

więcej »

Pismo dot. korespondencji sądowej

więcej »

Koło Przyjaciół Czworonogów

więcej »

OGŁOSZENIA - LOKALE NA KANCELARIE

więcej »

Oferta współpracy dla adwokata

więcej »

UBEZPIECZENIE OC ADWOKATÓW W 2015 r.

więcej »

ADMINISTRACJA ORA I INSTYTUCJE KOMPLEMENTARNE

IZBA ADWOKACKA
we Wrocławiu
OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA
50-046 Wrocław, ul. Sądowa 4, tel. 71 34 71 301 fax 071 / 34 36 728
e-mail rada@ora.wroc.pl www.ora.wroc.pl
BOŚ 81 1540 1030 2001 7762 9940 0001

Biuro Dziekana i ORA: 71 34 71 301
Dyrektor Biura - mgr Jolanta Noculak  
Zastępca Dyrektora – mgr Mariola Szczepaniak  
   
Referat do spraw aplikantów adwokackich: 71 34 71 312
Kierownik Referatu - mgr Adriana Kanclerska  
Referent ds. szkolenia aplikantów adwokackich - Kamila Kwit  
   
Sąd dyscyplinarny: 71 34 71 308
Kierownik Kancelarii – mgr Agnieszka Banasiak  
   
Kancelaria rzecznika dyscyplinarnego i Referat skarg: 71 34 71 303
Kierownik Kancelarii - Mina Łosowska  
   
Biblioteka i Referat ds. pomocy prawnej świadczonej z urzędu: 71 34 71 305
Samodzielny Referent - Elżbieta Wolniakowska  
   
Księgowość: 71 34 71 304
Księgowy - mgr inż. Stanisław Przesada  
Specjalista ds. rozliczeń i ubezpieczeń adwokatów - Maria Ferens  
   
Pełnomocnik ORA ds. zarządu budynkiem tel. kom. 609-645-817
adw. Monika Łuchniak  
   
Biuro podawcze: 71 34 71 311
Elżbieta Sobieraj  
   
Klub adwokata : 71 34 71 310
Grażyna Reinhard  
www.klubadwokata.pl  
   
Biuro rachunkowe adwokatów: 71 34 71 309
mgr inż. Włodzimierz Wójcik  
   
Sekretariat indywidualnych kancelarii adwokackich w budynku ORA: 71 34 71 311
Elżbieta Mikiewicz  
Elżbieta Markiewicz  
   
Adwokackie Towarzystwo Sportowe: 71 34 71 303
Prezes adw. Wojciech Krzysztoporski  
   
Ksero 71 34 71 307
Tomasz Okraszewski  
   
Pokój adwokacki w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu: 71 34 71 306
Bożena Pasek 
Polecamy:

IDEA

Centrum Mediacyjne

przy Naczelnej Radzie

Adwokackiej zobacz

 


 

 

 

 

 


OKRĘGOWA RADA ADWOKACKA we Wrocławiu
50-046 Wrocław ul. Sądowa 4 tel. 071 34 71 301 fax. 34 36 728 e-mail:
design | provider