Sprawozdanie z I Konferencji Naukowej Prawa Medycznego i Farmaceutycznego

W dniu 12 listopada 2015r. w Wyższej szkole Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni odbyła się I Konferencja Naukowa Prawa Medycznego i Farmaceutycznego zorganizowana przez Pomorską Izbę Adwokacką. Konferencja inaugurowała jednocześnie obchody 70- lecia istnienia Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku.
Piszący te słowa miał zaszczyt, jako przedstawiciel Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, uczestniczyć w konferencji, wysłuchując niezwykle interesujących wykładów znamienitych prelegentów oraz biorąc udział w dyskusjach na temat specyficznych zagadnień prawa medycznego i farmaceutycznego.
Konferencję otworzył Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku adw. Dariusz Strzelecki. Następnie zgromadzonych przywitał gospodarz- Rektor Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu profesor zwyczajny dr hab. Jerzy Młynarczyk. We wstępnych wystąpieniach wiele było odniesień do harmonijnej współpracy pomiędzy Pomorską Izba Adwokacką a uczelnią.
Wykład inauguracyjny pod tytułem „Patologia wdzięczności, czyli o korupcji w służbie zdrowia” wygłosił Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor Tuleya.
Konferencja podzielona była na pięć paneli tematycznych: w pierwszym panelu mówiono o odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne, uwzględniając aspekty odpowiedzialności cywilnej i karnej, kwestie należytej staranności w procesie diagnostyczno- lekarskim, zarzadzania ryzykiem.
W panelu drugim pod tytułem „Moralność, prawo i medycyna” wykładowcy odnosili się między innymi do zagadnień „klauzuli sumienia”, problemów podmiotowości prawnej embrionów, in vitro oraz problematyki przeszczepów narządów. Panel trzeci, który poświęcony był prawom pacjenta do informacyjnego samostanowienia, poruszył wiele aspektów, wykraczając poza ramy zakreślone tematem i wywołując ożywioną dyskusję dotyczącą prawa do dokumentacji medycznej po śmierci oraz prawnych konsekwencji braku świadomej zgody pacjenta na zabieg i leczenie w stanach zagrażających życiu.
Po przewie obiadowej w panelu czwartym poruszono tematykę postępowania w sprawach dotyczących błędu medycznego. Wykładowca adwokat Jerzy Glanc omówił charakter prawny stosunkowo nowej instytucji – postępowań przed wojewódzką komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. W dalszej części kolejni prelegenci wskazywali na szczególnie istotną rolę dokumentacji medycznej oraz znaczenie dowodowe tzw. opinii prywatnych w postępowaniach karnym i cywilnym.
Ostatni panel dotyczył stricte prawa farmaceutycznego. Poruszono zagadnienia substytucji aptecznej, relacji firm farmaceutycznych z lekarzami oraz tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji leków.
Podkreślenia wymaga, że prelegentami byli nie tylko wybitni prawnicy lecz również znamienici specjaliści z zakresu medycyny i farmacji. Konferencja trwała ponad 10 godzin. Poruszone zagadnienia prawa medycznego i farmaceutycznego warte były jednak poświęconego czasu. Skokowy postęp wiedzy medycznej i farmakologii przynosi wiele dobrego pacjentom, rodząc jednocześnie potrzebę regulacji obszarów życia pozostających do tej pory poza zainteresowaniem prawników. Wraz ze wzrostem znaczenia ochrony zdrowia w życiu społecznym, pojawiają się również różnego rodzaju problemy prawne, rodzące często spory doktrynalne. W czasie konferencji wygłoszono wiele ciekawych tez dotyczących np. charakteru prawnego relacji pacjent- szpital (dyskusyjna teza o wyłącznie deliktowej podstawie odpowiedzialności szpitala), form wyrażania wdzięczności dla lekarzy (odniesienia do przepisów Prawa farmaceutycznego jako granic wyznaczających górną wartość podarunków), czy też odpowiedzialności aptekarzy za uczestnictwo w odwróconym łańcuchu dystrybucji leków, które zamiast do polskich pacjentów trafiają poza granice naszego kraju.
Konferencja zorganizowana przez Pomorską Izbę Adwokacką zapewne zainicjuje szersze zainteresowanie tą niewątpliwie skomplikowaną, ale jakże interesującą i wzbogacającą intelektualnie gałęzią prawa.

Adw. Bartłomiej Kuchta