Ankieta: wypalenie zawodowe u prawników

Szanowni Państwo,

na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzimy badanie dotyczące wypalenia zawodowego u osób wykonujących zawody prawnicze. 

Pomimo powszechnego przekonania, że zjawisko wypalenia dotyczy raczej lekarzy, pielęgniarek, czy nauczycieli, jesteśmy przekonani, że stanowi to problem również dla prawników. Naszym celem jest określenie poziomu tego zjawiska w Państwa grupie zawodowej, co w przyszłości pozwoli na opracowanie programów profilaktycznych wypalenia zawodowego.

Ankieta jest dość krótka (jej wypełnienie zajmuje ok 10 min) i zawiera pytania dotyczące odczuć związanych z pracą zawodową. Jej wyniki będą wykorzystywane wyłącznie w celach naukowych. Udział w badaniu jest dobrowolny i w każdym momencie można przerwać wypełnianie ankiety (wyniki nie zostają wtedy zapisane). Zależy nam na opinii jak największej liczby osób, żeby móc trafnie oszacować rozmiar zjawiska wśród poszczególnych grup osób wykonujących zawody prawnicze, dlatego przemyślenia adwokatów na temat Państwa pracy będą dla nas bardzo cenne.

Badanie znajduje się pod linkiem:  https://forms.office.com/r/8de95tzWjh

łączę wyrazy szacunku,

prof. UAM, dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak

______________________________

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

604947711