awaria Portalu Informacyjnego

W związku z napływającymi z całej Polski informacjami o poważnych zaburzeniach w funkcjonowaniu Portalu Informacyjnego uprzejmie informuję, że Prezydium Okręgowej Rady Adwokackiej jako pierwsze, niezwłocznie zareagowało, wysyłając do Prezesa SO we Wrocławiu SSO Wojciecha Łukowskiego poniższego e-maila.

W razie problemów proszę o kontakt ze mną (603999810), Kamilą Mrozek ( 513156060) lub Jakubem Gerusem (69310477).

_____________________________________________________________________________________

Szanowny Pan Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu Wojciech Łukowski,

Szanowny Pani Prezesie,

Wielokrotnie samorząd adwokacki, w tym ja osobiście, zwracałem się do Autorów pomysłu doręczeń przez Portal Informacyjny, o zaniechanie tej praktyki, godzącej w prawo do sprawiedliwego sądu.

Pan Prezes zapewniał, że doręczenia będą odbywały się sprawie, w sposób cywilizowany, bez utrudniania pracy profesjonalnym pełnomocnikom.

Uprzejmie informuję, że w sobotę 20 listopada 2021r. wielu adwokatów poinformowało mnie o poważnej awarii Portalu. Poznikały im sprawy, pojawiły się fałszywe komunikaty o sprawach dawno zakończonych.

NIe zgadzam się na retorykę, że przecież nic się nie stało, bo profesjonalni pełnomocnicy będą mieli przedłużone terminy do dokonania czynności.

Przypominam, że obowiązujące sąd terminy to terminy instrukcyjne (sporządzenie uzasadnienia, wpisania spółki do KRS itp.). Sąd nie ponosi negatywnych skutków opóźnienia. Nas wiążą terminy procesowe lub sądowe, których przekroczenie niesie ze sobą konkretne, negatywne skutki. Profesjonalny pełnomocnik, który tylko dzisiaj dysponował czasem, żeby zająć się konkretną sprawą, bo jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu musi zajmować się już innymi sprawami, w których sądy wyznaczyły konkretne (często bardzo krótkie) terminy, a których przekroczenie wiąże się z konkretnymi negatywnymi skutkami, bo nie są to terminy instrukcyjne – nie będzie już w stanie nadrobić straconego czasu.
Wielu sędziów ochoczo korzysta z dobrodziejstwa doręczeń za pomocą PI wyznaczając bardzo krótkie terminy. Zarzucani jesteśmy zbędnymi dokumentami, spośród których trudno wyłapać istotne. Niejednokrotnie w zakładce „dokumenty”, o której mówił Pan Prezes, że umożliwia szybkie znalezienie istotnych pism, znajduje się pod rząd kilkadziesiąt wezwań na posiedzenie i kopii zwrotnych poświadczeń odbioru tychże. Wyłowienie z ogromnej ilości takich dokumentów tych, w których sąd zobowiązuje pełnomocnika do dokonania określonej czynności, często jest fizycznie niewykonalne.

System absolutnie się nie sprawdził.

Według mnie nadszedł już czas, żeby to przyznać i powrócić do wymiaru sprawiedliwości, który obecnie zastąpiły rozwiązania informatyczne.

Bardzo proszę, aby Pan Prezes zechciał powiadomić Ministra Sprawiedliwości, jak szkodliwym dla wymiaru sprawiedliwości jest system doręczeń za pomocą Portalu Informacyjnego.

Jak widzi pan Prezes spełniły się słowa, które wypowiedziałem podczas jednego z naszych spotkań – doręczenia przez Portal Informacyjny nie mają nic wspólnego z wymiarem sprawiedliwości. To system bardzo niesprawiedliwy uniemożliwiający rzetelne wykonywanie obowiązków przez profesjonalnych pełnomocników.

Wiem, że Pan Prezes jest przyzwoitym człowiekiem i prawnikiem, dlatego proszę i liczę na to, że zrobi Pan Prezes wszystko, żeby ten szkodliwy system przestał jak najszybciej działać.

Może przecież Pan Prezes wydać wytyczne podległym sądom, żeby dokonywały doręczeń tradycyjnych do czasu, aż PI zostanie na tyle dopracowany, że nie będzie uniemożliwiał pracy pełnomocnikom tak, jak miało to miejsce dzisiaj, albo do czasu, kiedy Autorzy pomysłu przyznają się do popełnionego błędu i wrócimy do sprawdzonych, sprawiedliwych systemów doręczeń.

Liczę też, że Pan Prezes znajdzie jakieś doraźne rozwiązanie dla tych pełnomocników, którzy dzisiaj nie mogli pracować usiłując wykonywać sumiennie i rzetelnie swoje obowiązki oraz realizować prawo klientów do sprawiedliwego sądu.

Z wyrazami szacunku
adwokat Sławomir Krześ
dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu