Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu

Szanowna Pani Mecenas, 

Szanowny Panie Mecenasie, 

Koordynator ds. Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu adw. dr Monika Haczkowska uprzejmie informuje, że na posiedzeniu Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w dniu 17 listopada 2022 roku podjęta została uchwała w sprawie powołania organów Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.

Prezydium Centrum Mediacji tworzą: Prezes – adw. dr Monika Haczkowska, Wiceprezes – adw. Karolina Szulc-Nagłowska oraz Sekretarz – adw. Anna Strumpf-Rybicka

Radę Konsultacyjną tworzą: adw. Krystyna Burska,  adw. Magdalena Jucha, adw. dr Anna Koropczuk, adw. Agnieszka Kosarzycka-Minor,  adw. Monika Łuchniak-Sikorska,  adw. dr Kamila Mrozek, adw. Marta Pater, adw. Nina Tomicka, adw. Katarzyna Waligóra

Adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu, którzy jednocześnie są mediatorami, zapraszamy do składania wniosków o wpis na listę Centrum Mediacji przy Izbie Adwokackiej we Wrocławiu.