Członkowie naszej Izby powołani do pełnienia funkcji w Adwokaturze

Członkowie naszej Izby powołani do pełnienia funkcji w Adwokaturze.

Adwokat Anna Ślęzak została Zastępcą Rzecznika Dyscyplinarnego Adwokatury.

Prezydium NRA powołało przewodniczących 11 Komisji działających przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Doceniając dokonania naszej Izby, przypadło nam w udziale przewodniczenie:

Komisji Etyki – adw. prof. Jacek Giezek

Komisji Edukacji Prawnej – adw. Andrzej Grabiński

Opiekunem naszej Izby został Prezes NRA adwokat Jacek Trela, co jest szczególnym wyróżnieniem.

Należy także wspomnieć o naszych przyjaciołach z zaprzyjaźnionych Izb: krakowskiej – Przewodniczącym Komisji Doskonalenia Zawodowego został Dziekan adw. Paweł Gieras zaś – Przewodniczącym Komisji ds. Wizerunku Zewnętrznego i Ochrony Prawnej  – Dziekan adw. Roman Kusz z Izby katowickiej. Wybory przewodniczących Komisji potwierdzają starą prawdę, że warto współdziałać, co było naszą wspólną dewizą, zarówno w poprzedniej kadencji, jak i współdziałaniu na Krajowym Zjeździe Adwokatury.

Andrzej Grabiński, adwokat