Doskonalenie zawodowe 23 lutego 2018 r. (piątek) godz. 15.00

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w dniu 23 lutego br. (piątek) o godz. 15.00 w Auli im. Stanisława Afendy (III piętro w budynku ORA) odbędzie się wykład kolegi adwokata z Izby Warszawskiej Marcina Szymańskiego pt. „Abuzywne klauzule waloryzacyjne w umowach kredytu denominowanego i indeksowanego do kursu walut obcych”

Za udział w wykładzie przyznane będą 2 punkty w obligatoryjnym doskonaleniu zawodowym. Zostanie on zarejestrowany i udostępniony na platformie iDeA.

Wykład poprzedzi spotkanie z kolegą adwokatem dr Kamilem Szmidem – pełnomocnikiem NRA ds. sekcji tematycznych, koordynatorem sekcji praktyków prawa Izby Warszawskiej, który zachęcać będzie do tworzenia sekcji praktyków prawa w naszej Izbie. Informacja dotycząca działalności sekcji przesłana zostanie Państwu drogą mailową.

 

Andrzej Grabiński, adwokat