Doskonalenie zawodowe – ważny komunikat

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu przypomina o obowiązku doskonalenia zawodowego adwokatów. Obowiązek ten wynika wprost z uchwały nr 39/2006 NRA z dnia 25 marca 2006 roku, zmienionej uchwałą nr 57/2011 NRA z dnia 19 listopada 2011 roku „O doskonaleniu zawodowym adwokatów”, a co łączyć zarazem należy z § 63 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeks Etyki Adwokackiej) – uchwała nr 2/XVIII/98 NRA z dnia 10 października 1998 roku z późn. zmianami.
Równocześnie informujemy, iż ci z Państwa, którzy nie uczestniczyli w wymaganej liczbie wykładów mogą skorzystać w ramach doskonalenia zawodowego z oferty programu iDEA (Internetowe Doskonalenie Adwokatury).
Szczegóły na stronie www.idea-adw.org.

Andrzej Grabiński, adwokat

Dziekan ORA we Wrocławiu