Egzamin adwokacki – Zmiany w wymogach technicznych oraz parametry jakie muszą spełniać komputery przygotowane przez osoby zdające egzamin zawodowy w 2022 r.

Zmiany w wymogach technicznych oraz parametry jakie muszą spełniać komputery

przygotowane przez osoby zdające egzamin zawodowy w 2022 r.:

– procesor Pentium 1 GHz lub jego odpowiednik;
– 512 MB pamięci RAM (zalecane 1024MB);
– system operacyjny: Windows 10;
– zainstalowany program Microsoft .NET Framework 3.5 SP1;
– 100 MB wolnego miejsca na dysku systemowym komputera;
– wolny port USB;
– konto użytkownika o prawach administratora lokalnego do komputera;
– odinstalowany program antywirusowy (za wyjątkiem Windows Defender’a);
– wyłączony wygaszacz ekranu;
– opcja (schemat) zasilania ustawiona na funkcję „prezentacja” /„wysoka wydajność”,
– zegar komputera ustawiony zgodnie z obowiązującą datą i czasem;
– wyłączone aktualizacje automatyczne;
– wyłączone karty sieciowe LAN i Wi-Fi.

Informacja dla zdających odnośnie do czynności, jakie są wymagane przed przystąpieniem
do egzaminu:

– wymagane jest odinstalowanie (wyłączenie programu nie jest tożsame z odinstalowaniem)
przez zdających – przed przystąpieniem do egzaminu – oprogramowania antywirusowego (za
wyjątkiem Windows Defender’a) na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali
podczas egzaminu;
– wymagane jest, by zdający 2 dni przed egzaminem wyłączyli karty sieciowe oraz Wi-Fi na
sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu i nie włączali ich do
czasu zakończenia egzaminu w dniu 13 maja 2022 r.;
– wymagane jest, by zdający ok. 2 – 3 dni przed egzaminem (tak, by w razie problemów z
działaniem Aplikacji możliwe było skorzystanie z pomocy informatyka) przetestowali wersję
DEMO AZEP na sprzęcie komputerowym, z którego będą korzystali podczas egzaminu.
Informacja dla zdających po przeprowadzeniu egzaminu w danym dniu:
– wymagane jest, aby po przeprowadzeniu egzaminu w danym dniu komputer pozostał
w takim samym stanie, w jakim był w pierwszym dniu egzaminu (wyłączone karty sieciowe
oraz Wi-Fi);

Uwagi:

– Aplikacja nie może być uruchamiana na maszynach wirtualnych,
– Na egzaminie dopuszczalne jest korzystanie z myszek i klawiatur przewodowych. Tym samym
zabronione jest podłączanie do komputerów i używanie urządzeń bezprzewodowych.
– Ekrany dotykowe na czas egzaminu zostaną zablokowane przez aplikację.

Link do pełnego artykułu dotyczącego wymagań technicznych podczas egzaminu:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/egzamin-komorniczy-adwokacki-i-radcowski-w-2022-r