Eliminacje do Izbowego Konkursu Krasomówczego

Do Aplikantów Adwokackich II i III roku.

Witam Państwa w nowym roku szkoleniowym.
Aplikantów II roku informuję, a aplikantom III roku przypominam, że w lutym odbędą się, jak co roku, eliminacje do Konkursu Krasomówczego. Udział w eliminacjach jest obowiązkowym sprawdzianem z wymowy sądowej, który każdy aplikant powinien zaliczyć w czasie aplikacji. Zgłoszenia proszę kierować do Referatu Aplikacji Adwokackiej w terminie do 20 stycznia br. Termin wysłuchań ogłoszony będzie na dwa tygodnie przed wysłuchaniami.

adw. Anna Ślęzak