„Gdańska pokazówka”

Polecam Koleżankom i Kolegom lekturę artykułu Anny Machcewicz pt. „Gdańska pokazówka”, zamieszczonego w Polityce nr 23 (2017).  Publikacja dotyczy głośnego procesu politycznego czołowych działaczy opozycji, jaki odbył się przed Sądem Wojewódzkim w Gdańsku w 1985 roku. Jednym z obrońców występujących w tej sprawie był adw. Henryk Rossa, były Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Szczególnie interesujący jest cytat z jednego z bezkompromisowych wystąpień adw. Henryka Rossy, jakie wygłosił wówczas przed sądem. Warto pamiętać, że Adwokatura zawsze stawała w obronie potrzebujących pomocy i taka Jej misja nie straciła na aktualności.

 

adwokat Maciej Korta