Gratulacje dla Kolegi Olgierda Grodzińskiego

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

 

z radością informujemy, że z dniem 18 listopada 2021r. nasz Kolega adw. Olgierd Grodziński, z wniosku oraz osobistej rekomendacji Prezesa NRA adw. Przemysława Rosatiego, uchwałą Prezydium NRA został powołany do pełnienia funkcji członka Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej do zespołu ds. opiniowania i sporządzania projektów legislacyjnych w zakresie prawa karnego i postępowania karnego Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych.

Koledze  Olgierdowi Grodzińskiemu serdecznie gratulujemy. 

 

moc serdeczności. dobrego dnia. zdrowia

 

adwokat Adam Pracławski 

wicedyrektor Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej

 

adwokat Sławomir Krześ

dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu