Informacja o Konferencji Naukowej z cyklu wolne zawody prawnicze

W piątek 13 kwietnia 2018r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się Konferencja Naukowa z cyklu wolne zawody prawnicze, połączona z obchodami 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Pierwszy panel poświęcony był zagadnieniu: „Wolne zawody prawnicze w ocenie młodych”.

Adw. dr Kamila Mrozek przedstawiła wyniki interesujących badań dotyczących postrzegania roli samorządu adwokackiego przez adwokatów ze stażem zawodowym do 5 lat, w zestawieniu z poglądami adwokatów o wyższym stażu. Ze szczególnym zadowoleniem słuchacze przyjęli wystąpienie Dziekana WPAiE UWr. prof. dr. hab. Karola Kiczki, który stanowczo podkreślił rolę samorządów zaufania publicznego, zwłaszcza w świetle art. 17 Konstytucji i jednoznacznie opowiedział się przeciwko koncepcji aplikacji uniwersyteckiej, obrazując tę część wystąpienia przypowieścią o kowalu, zapamiętaną przez uczestników. Adw. dr Karol Rusin zaprezentował koncepcję kształcenia młodych pokoleń adwokatów.

Prelegenci w panelu drugim: „Adwokatura w odbiorze społecznym” życzliwie, ale i otwarcie omówili społeczne postrzeganie Adwokatury. Prezes PRELUDIUM Agencji PR Beata Butwicka i dr Zbigniew Chmielewski zaproponowali nam siedem kroków budowania skutecznej marki prawniczej. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz podzielił się z nami swoimi obserwacjami i doświadczeniami z adwokatami, jakich nabył jako wieloletni wiceprzewodniczący wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i biegły sądowy oraz biegły zakładu medycyny sądowej. Członek zarządu Tomczak/Stanisławski Marketing, Marcin Tomczak, przedstawił propozycje jak tworzyć i utrwalać pozytywny wizerunek Adwokatury. Z żywiołowego wystąpienia prof. dr hab. Roberta Wiszniowskiego dowiedzieliśmy się, że badania opinii publicznej wskazują na pozytywne postrzeganie Adwokatury i bardzo dobrą pozycję w grupie zawodów prawniczych.

Panel historyczny: „Adwokatura czasu stanu wojennego” zgromadził najwybitniejsze postaci tamtego okresu. Adw. Alina Lubczyńska zaprezentowała bardzo ciekawy wykład, poparty zgromadzonymi dokumentami, na temat genezy stanu wojennego oraz roli i postaw adwokatów w tamtym czasie. Adw. Henryk Rossa mimo, iż jest jednym z czołowych obrońców tego okresu, z charakterystyczną dla siebie skromnością opowiadał o innych, nie o sobie. Wystąpienie adw. Lecha Adamczyka miało treść jak z filmu sensacyjnego – opowiedział o tym, jak ukrywał się przed aparatem bezpieczeństwa. Wiele ciepłych słów usłyszeliśmy od gościa specjalnego tego panelu – twórcy Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego pod Czwórką, aktywnego współpracownika „Solidarności”, jednego z pomysłodawców cyklicznej Mszy za Ojczyznę – księdza Andrzeja Dziełaka, który podkreślił, że aktywnymi obrońcami w tamtym czasie było 5% adwokatów, ale nikogo z potrzebujących nie pozostawili oni bez pomocy.

Szczególną wartość stanowią komentarze naszych młodych Koleżanek po wysłuchaniu  wystąpień prelegentów, które przyznały, że młode pokolenie nie do końca zdaje sobie sprawę, jak trudne były to czasy i jak chlubną kartę zapisała w tamtym okresie Adwokatura.  Zainspirowało to młode Koleżanki i Kolegów do projektu utworzenia komisji historycznej.

Szczególnie cieszymy się i dziękujemy za zaangażowanie naszej młodej Koleżance i młodym Kolegom: adw. Marcie Katarzynie Pater, adw. dr. Karolowi Rusinowi i adw. Pawłowi Wójcikowi LL.M – z Komitetu Organizacyjnego Obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Nad wszystkim czuwał oczywiście niezastąpiony Sekretarz Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adw. Leszek Rojek.

 

Andrzej Grabiński i Sławomir Krześ