KOMUNIKAT w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia adwokatów

                                             KOMUNIKAT

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia adwokatów od odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem zawodu na lata 2022 – 2025 r.;

Zawarta umowa generalna pomiędzy Naczelną Radą Adwokacką w Warszawie a STU Ergo Hestia S.A  zmianie uległy warianty ubezpieczeń i formy płatności  składki ubezpieczeniowej.

Od roku 2022 składka płatna jest jednorazowo w wybranym wariancie na konto ORA we Wrocławiu  nr  81 1540 1030 2001 7762 9940 0001  – do 15 marca 2022 r.(do tego dnia wpłata powinna  znajdować  się koncie ORA)

Możliwa jest również płatność kwartalna w terminie;

–  za I kwartał do 15 marca

– za II kwartał do 15 czerwca

– za III kwartał do 15 września

– za IV kwartał do 15 grudnia

Wpłata składki powinna znajdować się na koncie ORA do  15-go dnia miesiąca kończącego  kwartał.

Brak uiszczenia składki w podanych terminach skutkować będzie automatycznie ubezpieczeniem

adwokata w podstawowym wariancie ( tj.100.000 euro ), natomiast powrót do poprzedniego wariantu będzie

możliwy po uiszczeniu składki za cały rok.

Tabela – warianty ubezpieczeń  w okresie  2022-2025 r.

Suma podstawowa                 suma dodatkowa             składka kwartalna                łączna składka roczna

100.000 eur                                        brak                                   30,00 zł.                                         120  zł.

150.000 eur                                  250.000  eur                            70,50 zł.                                         282  zł.

200.000 eur                                  250.000   eur                         154,50 zł.                                         618  zł.

250 000 eur                                  250.000  eur                          193,50 zł.                                          774 zł.

300.000 eur                                  250.000  eur                          268,50 zł.                                      1 074  zł.

350.000 eur                                  250.000  eur                          352,50 zł.                                      1 410  zł.

450.000 eur                                  250.000  eur                          436,50 zł.                                       1 746  zł.

550.000 eur                                  250.000  eur                          478,50 zł.                                       1 914  zł.

1.500.000 eur                               250.000  eur                          559,50 zł.                                       2 238  zł.

2 000.000 eur                               250.000 eur                           706,50 zł.                                       2 826  zł.

2 500.000 eur                               250.000 eur                           880,50 zł.                                       3 522  zł.

 

 Okręgowa Rada Adwokacka w dalszym ciągu  jak dotychczas zajmuje się obsługą ubezpieczenia adwokatów.

Adwokaci ubezpieczający się po raz pierwszy jak również chcący zmienić wariant ubezpieczenia  mogą przesłać skan deklaracji na adres e-mail ;  maria_ora@interia.pl

lub  ksiegowosc@ora.wroc.pl

a oryginał przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście  pok. Nr 8  w budynku ORA we Wrocławiu ul. Sądowa 4.

Deklaracja winna być wpłynąć do ORA na  2 dni przed datą dokonania ubezpieczenia lub jego zmiany.

Informacje w sprawie ubezpieczenia można uzyskać  pod nr tel. 71 34 71 304, 691-290-280 lub osobiście pok. Nr 8 – u p. Marii Ferens.

Deklaracja znajduje się na stronie ORA w zakładce „pliki do pobrania”.

Adwokaci mogą również  skorzystać z platformy internetowej www.adwokat.marsh-zawodowe.pl i sami  się ubezpieczyć lub dokonać zmian w ubezpieczeniu lub swoich danych, z równoczesnym podaniem tych informacji w ORA u p .Marii Ferens.

Nieprawidłowości powstałe  przy samodzielnej obsłudze swojego ubezpieczenia ponosi ubezpieczający.