KOMUNIKAT W SPRAWIE SPRAWDZIANU DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH DRUGIEGO ROKU

Wrocław, 11 kwietnia 2018 r.

 

 

KOMUNIKAT DLA APLIKANTÓW ADWOKACKICH DRUGIEGO ROKU IZBY ADWOKACKIEJ WE WROCŁAWIU

 

 

Na podstawie § 20 ust. 2 Regulaminu odbywania aplikacji adwokackiej przyjętego uchwałą nr 55/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011 r., ze zmianami – tekst jednolity obwieszczenie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 31 stycznia 2017 r. – uchwała nr 5/2017 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 21 stycznia 2017 r. – informuję, że sprawdzian z prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych – dla aplikantów adwokackich drugiego roku Izby Adwokackiej we Wrocławiu wyznaczony został na dzień 11 maja 2018 r. (piątek).

Sprawdzian zostanie przeprowadzony w auli im. adwokata Stanisława Afendy oraz w połączonych salach nr 1 i nr 2 – położonych na III piętrze budynku Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, ul. Sądowa 4, o godzinie 14.00. Rejestracja od godziny 13.30. Przed wejściem na salę uczestnicy sprawdzianu zobowiązani są okazać legitymację aplikanta adwokackiego lub dowód osobisty.

Sprawdzian zostanie przeprowadzony w formie pisemnej i polegać będzie na rozwiązaniu  trzech kazusów z prawa pracy oraz jednego z ubezpieczeń społecznych. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu będzie prawidłowe rozwiązanie wszystkich kazusów.

Ogłoszenie wyników sprawdzianu nastąpi w dniu 17 maja 2018 r. na stronie internetowej Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu: http://www.ora.wroc.pl.

W razie negatywnego wyniku sprawdzianu – sprawdzian poprawkowy przeprowadzony zostanie na tych samych zasadach w dniu 15 czerwca 2018 r. (piątek).

 

 

Kierownik Szkolenia

Aplikantów Adwokackich

Okręgowej Rady Adwokackiej

we Wrocławiu

 adw. dr Tomasz Razowski