Konferencja “Praktyczne aspekty zmian w prawie karnym wykonawczym” 22 maja 2024 r.

                                                                ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONFERENCJI NAUKOWEJ
                                                        „Praktyczne aspekty zmian w prawie karnym wykonawczym”

                                                                                       Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu

Serdecznie zaprasza do udziału w konferencji naukowej poświęconej ostatnim zmianom w prawie karnym wykonawczym, zwłaszcza tym które wprowadziła ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1855) oraz ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 2600).

Wprowadzone zmiany nadal wywołują kontrowersje i są przedmiotem licznych wątpliwości w praktyce. Stąd pomysł, żeby stworzyć szersze forum wymiany poglądów między przedstawicielami środowisk prawniczych, którzy na co dzień zajmują się  prawem karnym wykonawczym.

Konferencja odbędzie się w dniu 22 maja 2024 r. (środa) o godz. 9.00 w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu przy ul. Sądowej 4 w Auli im.adw. Stanisława Afendy. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy:
adw.kamila.mrozek@outlook.com do dnia 20 maja 2024 r. W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia oraz nazwiska osoby zainteresowanej udziałem w konferencji ze wskazaniem reprezentowanej instytucji.

 

W załączeniu program konferencji.

 

                  Dziekan                                            Kierownik Katedry Prawa Karnego                                  Sekretarz
Okręgowej Rady Adwokackiej                               Wykonawczego UWr                                 Okręgowej Rady Adwokackiej
              we Wrocławiu                                                                                                                                   we Wrocławiu                             
        adw. Sławomir Krześ                             dr hab. Adam Kwieciński, prof. UWr                       adw. dr Kamila Mrozek

 

 

Załączniki
program konferencji program konferencji 16.90 Kb 15.05.2024