Lista kancelarii adwokackich
 1. 51. Czerny Marika (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/2117
  Języki

  angielski

  Dane kontaktowe

  ul. Władysława Chachaja 4/6
  52-405 Wrocław
  tel.: 691 064 735
  e-mail: adwokat.czerny@gmail.com

 2. 52. Czerwińska Berenika (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/2372
  Dane kontaktowe

  Plac Legionów 14/3
  50-045 Wrocław
  tel.: 604 979 497
  e-mail: berenikaczerwinska@wp.pl

 3. 53. Czerwińska Dorota (SAD)
  Nr wpisu: WRO/Adw/2118
  Języki

  angielski, francuski

  Spółka

  Czerwińska, Lipiński Kancelaria Adwokacka s.c.
  ul. Świdnicka 36
  50-068 Wrocław
  e-mail: dorota.czerwinska@adwokatura.pl
  tel. kom.: 665 213 619

  Adres do korespondencji

  pl. Teatralny 1
  50-051 Wrocław

 4. 54. Czerwonka Aleksandra (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/2224
  Języki

  angielski

  Dane kontaktowe

  ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29
  50-078 Wrocław
  tel.: 535891990
  e-mail: adw.aleksandra.czerwonka@gmail.com

 5. 55. Czuba Katarzyna (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/1632
  Dane kontaktowe

  ul. Złotoryjska 21/5
  59-220 Legnica
  tel.: 724-980-154
  e-mail: katarzynaczuba.poczta@gmail.com

 6. 56. Czuba Marek (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/423
  Dane kontaktowe

  ul. Złotoryjska 21/5
  59-220 Legnica
  tel.: 76/852-22-84
  tel.: 852-42-55
  tel.: 608-499-783
  fax: 852-42-54
  e-mail: 59586108@pro.onet.pl

 7. 57. Czuba Piotr (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/1630
  Dane kontaktowe

  ul. Złotoryjska 21/5
  59-200 Legnica
  tel.: 608-592-446
  tel.: 76/ 852-22-84
  e-mail: piotrczuba@onet.eu
  www: kancelaria-kpa.pl

 8. 58. Czułowski Dariusz (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/570
  Dane kontaktowe

  ul. Trzebnicka 5a, skr.poczt.6
  56-100 Wołów
  tel.: 71/389-14-58
  tel.: 502-38-33-20
  e-mail: adwokatcz@poczta.onet.pl

 9. 59. dr Czwojda Anna (*)
  Nr wpisu: WRO/Adw/2465
 10. 60. Czwordon Julia (KI)
  Nr wpisu: WRO/Adw/1320
  Dane kontaktowe

  ul. Piłsudskiego 74 pom. 223
  50-020 Wrocław
  tel.: 602 480 334
  e-mail: julia.czwordon@onet.pl