Nowy wykład na portalu IDeA

Szanowni Państwo,

na portalu IDeA – Internetowe Doskonalenie Adwokatury ukazała się najnowsza produkcja (2 części) adwokata Marcina Szymańskiego.

Temat wykładu:

Abuzywne klauzule waloryzacyjne w umowach kredytu denominowanego i indeksowanego do kursu walut obcych część 1 oraz część 2

link do wykładu  

www.idea-adw.org 

1 wykład = 1 punkt w Doskonaleniu Zawodowym 

adw. Marcin Szymański: Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Adwokat – członek Warszawskiej Izby Adwokackiej od  1994r.

Wspólnik w spółce  Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. z k. od 2010 r.   Specjalizuje się w postępowaniach sądowych i arbitrażowych  z zakresu  prawa  cywilnego i gospodarczego, a w szczególności w sprawach związanych z ochroną konsumentów,  zwalczaniem nieuczciwej konkurencji.

Reprezentuje zarówno przedsiębiorców, jak i klientów indywidualnych w sporach przed sądami powszechnymi i polubownymi, związanych m.in. z prawem spółek, prawem własności intelektualnej, prawami konsumentów,  postępowaniem  upadłościowym, jak również z prawem ubezpieczeniowym. Ma znaczące doświadczenie w reprezentowaniu klientów przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Reprezentuje klientów w pozwach grupowych z zakresu prawa ochrony konsumenta.   Autor szeregu artykułów dotyczących prawa cywilnego i postępowania cywilnego, w tym dotyczących klauzul abuzywnych, praw konsumenta oraz postępowań grupowych.