Obowiązkowe  ubezpieczenie adwokatów w  2024 r.  

          Obowiązkowe  ubezpieczenie adwokatów w  2024 r.  

                          w Sopockim Towarzystwie  Ubezpieczeń Ergo Hestia  SA. Sopot ul. Hestii 1                                   

Od roku 2024 składka  za ubezpieczenie OC w wybranym wariancie ,płatna jest jednorazowo  na konto ORA we Wrocławiu  nr  81 1540 1030 2001 7762 9940 0001  – do 31  stycznia 2024 r. (do tego dnia wpłata powinna  znajdować  się  na koncie ORA)

 

Brak uiszczenia składki w podanym terminie skutkować może szeregiem postępowań dyscyplinarnych poczynając od obniżenia wariantu ubezpieczenia, blokady na koncie ubezpieczenia po wykluczenie adwokata z grupowego ubezpieczenia przez NRA .   

                                       Tabela – warianty ubezpieczeń  i składka  2024 r.

 

             Suma podstawowa                       suma dodatkowa                            łączna składka roczna

                   100.000 EUR                                      brak                     .                             120  zł.

                   150.000 EUR                                 250.000  EUR                                        282  zł.

                   200.000 EUR                                 250.000  EUR                                        618  zł.

                   250 000 EUR                                 250.000  EUR                                        774  zł.

                   300.000 EUR                                 250.000  EUR                                     1 074  zł.

                   350.000 EUR                                250.000   EUR                                     1 410  zł.

                   450.000 EUR                                250.000   EUR                                     1 746  zł.

                   550.000 EUR                                250.000   EUR                                     1 914  zł.

                1.500.000 EUR                                250.000   EUR                                     2 238  zł.

                2 000.000 EUR                                250.000   EUR                                     2 826  zł.

                2 500.000 EUR                                250.000   EUR              .                      3 522  zł.

 

Okręgowa Rada Adwokacka w dalszym ciągu  kontynuuje  obsługę ubezpieczenia adwokatów.

Adwokaci ubezpieczający się po raz pierwszy, lub chcący zmienić wariant ubezpieczenia  mogą przesłać skan deklaracji na adres e-mail ;  ksiegowosc@ora.wroc.pl a oryginał przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście  pok. Nr 8  w budynku ORA we Wrocławiu ul. Sądowa 4.

Deklaracja winna  wpłynąć do ORA na  2 dni przed datą dokonania ubezpieczenia lub jego zmiany  (wydruk deklaracji na pojedynczych kartkach).

Deklaracja oraz umowa generalna  znajduje się na stronie internetowej ORA w zakładce „pliki do pobrania”.

Informacje w sprawie ubezpieczenia można uzyskać  pod nr tel. 71 34 71 304, 691-290-280 lub osobiście pok. Nr 8 – u p. Marii Ferens.

Adwokaci mogą również  skorzystać z platformy internetowej www.adwokat.marsh-zawodowe.pl i sami  się ubezpieczyć lub dokonać zmian w ubezpieczeniu lub swoich danych, po uzyskaniu kodu dostępu do swojego konta od  brokera Marsh  Sp. z  o.o. Warszawa, tel. 22 456 41 93 z równoczesnym podaniem tych informacji w ORA u p .Marii Ferens.

 Nieprawidłowości powstałe  przy samodzielnej obsłudze swojego ubezpieczenia ponosi ubezpieczający.