Odbiór uchwał o wpisie na listę adwokatów

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu informuje, że począwszy od dnia 23 maja 2018 r. (środa) osoby, które zdały egzamin adwokacki mogą odbierać uchwały o wpisie na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu, w godzinach od 8.00 do 15.00 w biurze podawczym (na parterze obok windy). Odbioru osobistego należy dokonać w terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. Po tym terminie uchwały zostaną rozesłane pocztą.