Odbiór zawiadomień o terminie i miejscu oraz o dopuszczeniu do egzaminu adwokackiego – dot. wniosków złożonych po 19 lutego 2018r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że osoby, które złożyły kompletne wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego w dniach 20 – 27 lutego 2018 r., mogą osobiście odebrać zawiadomienia o terminie i miejscu oraz o dopuszczeniu do egzaminu adwokackiego. Zawiadomienia te będą wydawane w dniach 2 – 6 marca 2018 r., w godz. 10.00 – 14.00, w Referacie Aplikacji Adwokackiej, pok. 9. Po tym terminie zawiadomienia zostaną wysłane pocztą.