Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Dobrostan zwierząt. Prawo-etyka-filozofia”

15 maja 2019 roku po raz piąty na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Dobrostan zwierząt. Prawo-etyka-filozofia”, organizowana przez Studenckie i Doktoranckie Koła Naukowe Praw Zwierząt.

Po raz kolejny we Wrocławiu spotkają się nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci i specjaliści z całego kraju aby porozmawiać o szeroko pojętej humanitarnej ochronie zwierząt.

Tegoroczna Konferencja dotyczyć będzie pojęcia dobrostanu, czyli zapewniania zwierzętom zrównoważonego bytowania w zgodzie z ich psychofizycznymi potrzebami oraz w przypadku zwierząt dzikich w warunkach jak najbardziej zbliżonych do naturalnych. Angielska Farm Animal Welfare Council stworzyła Kodeks Dobrostanu Zwierząt, który oparła na pięciu wolnościach:
– wolność od głodu, pragnienia i niedożywienia;
– wolność wolność od urazów psychicznych i bólu;
– wolność od bólu, ran i chorób;
– wolność do wyrażania naturalnego zachowania;
– wolność od strachu i stresu.

W latach ubiegłych na Konferencjach poruszana była tematyka ochrony humanitarnej zwierząt, zwierząt w sporcie, badań laboratoryjnych na zwierzętach, codziennej pracy stowarzyszeń i fundacji, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, filozoficznych i etycznych podstaw ochrony zwierząt, etyki pracy służb związanych ze zwierzętami oraz wiele, wiele innych.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę wydarzenia na portalu Facebook, gdzie publikowane są wszystkie najnowsze informacje: https://www.facebook.com/events/2268136190133423/?ti=cl

Na Konferencję zapraszamy 15 maja 2019 roku o godzinie 9:00 do budynku D Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Załączniki
plakat-konferencja Dobrostan Zwierząt plakat-konferencja Dobrostan Zwierząt 1.88 Mb 11.04.2019