Pomoc prawna dla cudzoziemców – zgłoszenia do dnia 21 listopada 2018

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

uprzejmie informuję, że do dnia 21 listopada br.  wyłącznie w drodze mailowej rada@ora.wroc.pl przyjmowane będą zgłoszenia adwokatów zainteresowanych świadczeniem pomocy prawnej dla cudzoziemców (zgłoszenie w załączeniu).

Podstawą prawną pomocy dla cudzoziemców jest ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r.  z późn. zm. – o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiotowa ustawa wprowadza regulacje udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej cudzoziemcowi wnioskującemu o przyznanie ochrony międzynarodowej oraz cudzoziemcowi, którego pozbawia się tej ochrony. Pomoc prawna świadczona będzie na etapie postępowania odwoławczego i polega na sporządzaniu odwołań od decyzji Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców oraz działaniu w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wszelkich informacji dotyczących pomocy dla cudzoziemców udziela kolega adwokat Paweł Stachurski tel. 790 381 582, e-mail: p.stachurski@adwokaci-sg.pl

 

Andrzej Grabiński, adwokat

Dziekan ORA we Wrocławiu

Załączniki
Pomoc cudzoziemcom - zgłoszenie Pomoc cudzoziemcom - zgłoszenie 16.69 Kb 7.11.2018