Porozmawiajmy o procesie karnym

Szanowni Państwo,

od wielu lat temat reformy wymiaru sprawiedliwości jest jednym z głównych postulatów, poruszanych przez różne środowiska polityczne. Obecnie, kolejne zmiany w prawie (szczególnie odnoszące się do procedur) społeczeństwo zdecydowanie bardziej od sądów oddalają, aniżeli do nich przybliżają.

Obywatel nie rozumie, dlaczego na rozprawie karnej nie ma prokuratora, dlaczego akt oskarżenia odczytuje sędzia. Wątpliwości budzą także dane – z jakiego powodu, pomimo spadku przestępczości, tak często stosowany jest tymczasowy areszt? Czy w XXI wieku istnieją rozwiązania, które zdecydowanie lepiej oddadzą cel, któremu służą środki zapobiegawcze, a nie będą równie dolegliwe, jak obecnie stosowane ?

Czas, aby wsłuchać się w głos praktyków. To oni każdego dnia stosują przepisy, wiedzą, jakie rozwiązania mogą ułatwić i usprawnić postępowanie. Są również naocznymi świadkami tego, jak społeczeństwo reaguje na kolejne zmiany.

Z różnych perspektyw – sędziego, prokuratora i adwokata – na temat aktualnego stanu procesu karnego, rozmawiamy podczas comiesięcznych spotkań. Nie za „kotarą”, a publicznie. Nie odgrywamy ról, ale wypowiadamy się na żywo.

Do tej pory odbyły się już dwa spotkania: Polski model postępowania karnego – czy istnieje? oraz Ile niezależności powinien mieć prokurator?

Poniżej zachęcam do zapoznania się z nagraniami, podczas których padło wiele cennych, merytorycznych uwag.

 

 

 

POROZMAWIAJMY O … PROCESIE KARNYM to cykliczne spotkania, transmitowane online na żywo, podczas których członkowie stowarzyszeń zrzeszających przedstawicieli trzech zawodów prawniczych (tj. sędziów, prokuratorów i adwokatów) – Stowarzyszenia Sędziów Polskich „IUSTITIA”, Stowarzyszenia Prokuratorów „LEX SUPER OMNIA” oraz Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”  – wymieniają się spostrzeżeniami dotyczącymi poszczególnych zagadnień związanych z postępowaniem karnym.


Chcemy rozpocząć dialog, dzięki któremu zdiagnozujemy obecny stan  procesu karnego – pokażemy jego wady i zalety. Nie tylko zwrócimy uwagę na jego niedoskonałości, ale także wspólnie poszukamy rozwiązań. Nie chcemy bowiem naszej rozmowy sprowadzać do krytykanctwa czy narzekania. Dążymy do tego, aby nasz dyskurs był przede wszystkim konstruktywny stanowił asumpt do głębszej, a nie powierzchownej, refleksji nad stanem polskiego prawa karnego.

Więcej informacji, w tym także dotyczących tematów i terminów kolejnych spotkań, znajduje się na stronie internetowej Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris” ( link: http://www.defensoriuris.pl/porozmawiajmy-o-procesie-karnym/ ).

Z poważaniem
adwokat Anna Kątnik – Mania
Wiceprezes Stowarzyszenia Adwokackiego „Defensor Iuris”, pomysłodawca i prowadząca projekt „Porozmawiajmy o … procesie karnym”