Relacja z Gali obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej

W dniu 23 listopada 2018 r. na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się Gala obchodów 100-lecia Odrodzonej Adwokatury Polskiej, w której wzięła udział  także delegacja adwokatów Izby Wrocławskiej. Uroczystości na Zamku Królewskim poprzedziła Msza św. w Archikatedrze Warszawskiej, której przewodniczył i homilię wygłosił Kazimierz kardynał Nycz Arcybiskup Metropolita Warszawski. Galę prowadzili znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna Grażyna Torbicka oraz członek NRA adw. Bartosz Przeciechowski. Uroczystość otworzył i gości powitał  Prezes NRA adw. Jacek Trela. W Gali udział wzięli m.in. przedstawiciele Prezydenta RP, Sejmu i Senatu, Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf, sędziowie Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, Prezes NIK, prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego i organizacji prawniczych, przedstawiciele zagranicznych adwokatur i międzynarodowych organizacji prawniczych. Owacyjnie przywitani zostali zasłużeni adwokaci, obrońcy w procesach politycznych w okresie komunistycznym adw. Anna Bogucka-Skowrońska, adw. Krystyna Skolecka-Kona, adw. Anna Sobocińska-Lorenc, adw. Hanna Nowodworska- Grohman, adw. Andrzej Rościszewski, adw. Jan Ciećwierz i adw. Andrzej Dzięcioł. Następnie przedstawiciel Prezydenta RP wyróżnionym adwokatom wręczył  odznaczenia państwowe, przyznane za wybitne zasługi w działalności społecznej na rzecz prawa polskiego, za wkład w rozwój samorządu adwokackiego.

W swoim wystąpieniu Prezes NRA przypomniał chlubne karty historii Adwokatury oraz wskazał, że taką Adwokaturę budowały całe pokolenia i taką Adwokaturę przekazały młodszemu pokoleniu, a ich doświadczenia każą dziś powiedzieć, trawestując słowa Czesława Miłosza o Ojczyźnie „bo niczym nie jest Adwokatura bez przeszłości, słowem, który w połowie dźwięku traci sens”. Następnie podkreślił, że my, adwokaci, czerpiemy z tych przykładów inspirację i siłę do obrony praw i wolności obywateli. Czynimy to każdego dnia, często nawet nie zdając sobie sprawy z tego, że sprawujemy taką ważną misję, bo dla nas to jest codzienność: reprezentowanie jednostki w urzędach i sądach, obrona jej interesów w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych. Na zakończenie adwokat Jacek Trela przywołał słowa z homilii kard. Kazimierza Nycza: ”nie takie ciężkie czasy przeżyła Adwokatura, przeżyje również i te”.

Następnie  zgodnie z  precedencją  przemawiali zaproszeni goście, którzy dziękowali Adwokaturze za nieustanne edukowanie społeczeństwa o tym, co jest najważniejsze – o prawach obywatelskich i Konstytucji RP. Podkreślali, że bez niezależnej Adwokatury nie ma rządów prawa oraz że Adwokatura przetrwała najmroczniejsze czasy w 100-letniej historii pozostając wierną swoim wartościom, że 100-lecie Adwokatury to opowieść o wolności, odwadze i poświęceniu, walce często za cenę swojego życia o Polskę, ustrój państwowy i kształt Rzeczpospolitej, o walce o los człowieka i jego sprawy. Wskazywali, że heroiczne postawy adwokatów, którzy walczyli o prawa i wolności obywatelskie w czasach PRL, są obecnie inspiracją dla młodego pokolenia. Życzyli kolejnych lat stania na straży praworządności, niepodległości, praw i wolności obywatelskich.

Galę na Zamku Królewskim zakończył koncert Nahorny Trio  z trawestacjami jazzowymi  Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Ignacego Paderewskiego i  utworami własnymi  m.in. na cześć powstańców warszawskich. Na zakończenie oficjalnych  obchodów, po południu, w Archikatedrze Warszawskiej odbył się  uroczysty koncert  muzyki dawnej, którego głównym organizatorem był adw. Stanisław Kłys z Krakowa.

adwokat Barbara Józefowicz-Olczyk                                                       adwokat Leszek Rojek

 

                    

(fot. adw. Barbara Józefowicz-Olczyk)