Relacja ze Środowiskowego Konkursu Krasomówczego – Wrocław 2023

Relacja ze Środowiskowego Konkursu Krasomówczego – Wrocław 2023

 

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

adwokaci i aplikanci adwokaccy

Izby Adwokackiej we Wrocławiu

 

W dniu 9 września 2023 r., w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu, w sali wykładowej im.  adw. Stanisława Afendy odbył się – organizowany w tym roku przez Izbę Adwokacką we Wrocławiu – Środowiskowy Konkurs Krasomówczy dla grupy terenowej dla aplikantów adwokackich z Izb mających siedzibę w Bielsku-Białej, Katowicach, Opolu, Wałbrzychu i Wrocławiu.

Wszystkich obecnych przywitał adw. Leszek Rojek – wicedziekan ORA w Wrocławiu oraz przewodniczący Komisji ds. organizacji konkursu krasomówczego dla aplikantów adwokackich, który nadto przedstawił skład jury, uczestników konkursu oraz obecnych autorów kazusów.

Następnie moc serdeczności oraz życzenia powodzenia wszystkim uczestnikom konkursu złożył Przewodniczący jury – Dziekan ORA we Wrocławiu – adw. Sławomir Krześ., który jednocześnie przypomniał uczestnikom, że przemówienia konkursowe nie  mogą trwać dłużej niż 20 minut oraz że możliwe jest prawo do repliki, która nie może trwać dłużej niż 5 minut.

W ŚKK wzięło udział 10 uczestników, zwycięzców konkursów izbowych, po dwóch z każdej izby, a to koleżanki i koledzy aplikanci adwokaccy:  Klaudia Raczek i Dawid Jakubiec z Izby Adwokackiej w Bielsku Białej, Anna Braun i Jacek Kiera z Izby Adwokackiej w Katowicach, Arkadiusz Olszewski i Witold Marschall z Izby Adwokackiej w Opolu, Amelia Gądek i Wiktoria Bokszczanin z Izby  Adwokackiej w Wałbrzychu oraz Krzysztof Krupa i Marta Komisarska-Polowczyk z Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Dwa kazusy obejmujące tematykę z zakresu prawa cywilnego oraz trzy kazusy z zakresu prawa karnego na konkurs zostały przekazane za pośrednictwem właściwych dla uczestników okręgowych rad adwokackich na dwa tygodnie przed terminem ŚKK.

Losowanie kazusu i roli procesowej przypadającej każdemu z uczestników nastąpiło natomiast na 3 dni przed terminem ŚKK, a wyniki losowania zostały niezwłocznie przekazane do właściwych dla uczestników okręgowych rad adwokackich.

Autorami kazusów z zakresu prawa cywilnego byli adw. Jarosław Franczak (kazus nr 1 w przedmiocie zobowiązań – umowa o dożywocie) i adw. dr Marcin Zięba (kazus nr 2  w przedmiocie prawa rzeczowego – rozliczenie nakładów dokonanych w czasie trwania małżeństwa ) oraz z zakresu prawa karnego adw. Jacek Wałęcki (kazus nr 1 dotyczący czynu zakwalifikowanego jako rozbój), adw. dr Tomasz Razowski (kazus nr 2 dotyczący narażenia pacjenta na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu) oraz adw. Krzysztof Kocowski (kazus nr 3 dotyczący spowodowania wypadku w ruchu drogowym ze skutkiem śmiertelnym). Koledzy adw. adw. Jarosław Franczak, Marcin Zięba i Krzysztof Kocowski, którzy zaszczycili swoją obecnością, odczytali treść swoich kazusów przed wystąpieniami uczestników, co zostało bardzo mile przyjęte.

Oceny wystąpień – biorąc pod uwagę między innymi poprawność rozstrzygnięcia zagadnień prawnych, styl i język przemówienia, jego formę, poprawność fonetyczną, konstrukcję przemówienia, sposób przedstawienia strony faktycznej sprawy i wywołane nim wrażenie – dokonało jury, w skład którego – na podstawie § 6 pkt 2) Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich – weszli: adw. Sławomir Krześ – Dziekan ORA we Wrocławiu jako Przewodniczący oraz       członkowie adw. Adam Wnęczak – Izba Adwokacka w Bielsku-Białej, adw. Grzegorz Kopeć – Izba Adwokacka w Katowicach  , adw. Dariusz Mucha – Izba Adwokacka w Opolu i adw. Witold Studziński – Izba Adwokacka w Wałbrzychu.

Uczestnicy konkursu posługując się bardzo dobrym językiem prawniczym, nie tylko dali dowód znajomości stanu faktycznego i prawnego kazusów oraz orzecznictwa, ale pełne ekspresji ich wystąpienia, styl i język przemówień, ich forma, konstrukcja przemówień, stosowanie metafor oraz paremii zostały dostrzeżone nie tylko przez jury Konkursu. Bardzo umiejętnie, szczególnie w przypadku laureatów, wykorzystali i zastosowali  cenną zasadę retoryki, by wywołać u słuchaczy emocje, co jest immanentną cechą krasomówstwa. Uczestnicy występowali parami, zwykle korzystając z przysługującego im prawa do repliki.

Jury wyłoniło następujących laureatów:

 

I. miejsce apl. adw. Anna Braun (Izba Adwokacka w Katowicach) – wystąpienie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w  kazusie  z zakresu prawa karnego nr 3,

II. miejsce apl. adw. Marta Komisarska – Polowczyk (Izba Adwokacka we Wrocławiu) – wystąpienie w roli  obrońcy oskarżonego w  kazusie z zakresu prawa karnego nr 1,

III. miejsce apl. adw. Witold Marschall (Izba Adwokacka w Opolu) – wystąpienie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w kazusie karnym nr 1.

Laureaci ŚKK otrzymali nagrody finansowe ufundowane przez Organizatora Konkursu.

Zgodnie z art. 3 pkt 5) Regulaminu konkursów krasomówczych dla aplikantów adwokackich koleżanki apl. adw. Anna Braun oraz apl. adw. Marta Komisarska-Polowczyk, które zajęły I i II miejsca w ŚKK, wezmą udział w corocznym konkursie finałowym, reprezentując swoje Izby.

Po części oficjalnej  odbyło się spotkanie przedstawicieli Izb i uczestników ŚKK w Klubie Adwokata.

W tym miejscu składam wyrazy podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie oraz przeprowadzenie ŚKK, w tym koleżance apl. adw. Justynie Sakwińskiej oraz koledze apl. adw. Maciejowi Snarskiemu za sporządzenie serwisu fotograficznego.

Na zakończenie informacyjnie podaję, że w dniu poprzedzającym ŚKK,  przedstawiciel Izby Adwokackiej w Bielsku-Białek adw. Adam Wnęczak i adw. dr Marcin Zięba oraz kilkoro uczestników zwiedziło Muzeum Panoramy Racławickiej a następnie wzięło udział w rejsie statkiem po Odrze, podziwiając wieczorną panoramę Ostrowa Tumskiego i mostu Grunwaldzkiego, w trakcie którego przewodnikiem starał się być niżej podpisany.

 

adwokat Leszek Rojek

WordPress PopUp Plugin