RODO

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

wychodząc naprzeciw oczekiwaniu naszego środowiska informujemy, że Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu delegowała adw. Sławomira Krzesia do zapoznania się z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: RODO) i uczestnictwa w kursach/szkoleniach na ten temat oraz zapoznania Koleżanek i Kolegów Adwokatów z naszej Izby o obowiązkach wynikających z tej regulacji prawnej.

Do czasu ustanowienia przez Izbę Adwokacką we Wrocławiu Inspektora Ochrony Danych Osobowych i utworzenia biura IODO, adw. Sławomir Krześ zobowiązał się pełnić funkcję koordynatora i doradcy do spraw RODO. Kontakt: tel. 603999810, e-mail: kancelariaelo@gmail.com

Według naszej najlepszej wiedzy obowiązkami każdej kancelarii, są:

1) podawanie podczas pozyskiwania danych osobowych od klienta, informacji ujętych w art.  13 ust. 1-3 RODO. Niedopełnienie tego obowiązku objęte jest sankcją z art. 83 ust. 5 „b” RODO;

2) prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (art. 30 RODO). Brak rejestru objęty jest sankcją z art. 83 ust. 4”a” RODO.

W załączeniu wzór formularza informacji (art. 13 RODO) i rejestru czynności przetwarzania danych osobowych (art. 30 RODO).

Poddajemy Państwu pod rozwagę także podpisanie z pracownikami (aplikantami, praktykantami) oświadczenia o powierzeniu przetwarzania w kancelarii danych osobowych i przeprowadzenie audytu wewnętrznego, wynikiem którego będzie sporządzenie protokołu.

Chętnie przyjmiemy wszelkie uwagi, propozycje, pomysły ze strony Koleżanek i Kolegów Adwokatów jak i Aplikantów.

 

Serdecznie pozdrawiamy

Adw. Andrzej Grabiński, adw. Sławomir Krześ

Załączniki
Powierzenie pracownikowi przetwarzania danych osobowych Powierzenie pracownikowi przetwarzania danych osobowych 8.57 Kb 7.05.2018
Protokół kontroli RODO Protokół kontroli RODO 11.20 Kb 7.05.2018
Klauzula informacyjna i zgody Klauzula informacyjna i zgody 13.75 Kb 7.05.2018
Rejestr czynności przetwarzania Kancelaria Adwokacka Rejestr czynności przetwarzania Kancelaria Adwokacka 28.50 Kb 3.09.2018