Sekcje praktyków prawa – zapisy

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

W dniu 23 lutego br. odbyło się spotkanie z adwokatem dr Kamilem Szmidem – pełnomocnikiem NRA ds. sekcji tematycznych, koordynatorem sekcji praktyków prawa Izby Warszawskiej, który omówił zasady funkcjonowania programu. Podkreślił, że inicjatywa ta cieszy się ogromnym zainteresowaniem – w 32 sekcjach aktywny udział bierze około 1200 adwokatów oraz aplikantów adwokackich z całej Polski. Przedmiotem działania sekcji jest propagowanie i pogłębianie wiedzy oraz doświadczeń zawodowych jej członków w określonej dziedzinie prawa.

Idea ta zyskała również aprobatę w naszej Izbie, albowiem już w dniu spotkania pojawiły się pierwsze propozycje utworzenia następujących sekcji:

– prawa karnego;

– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

– prawa rodzinnego;

– prawa spadkowego;

– prawa gospodarczego i handlowego;

– prawa medycznego;

– prawa sportowego;

– prawa ochrony zwierząt;

– szkody na osobie, szkody rzeczowej;

– własności intelektualnych i nowych technologii;

– bankowości i finansów;

– energetyki i zasobów naturalnych;

– fuzji i przejęć;

– nieruchomości.

Dlatego też wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, udostępniony został adres mailowy sekcje@ora.wroc.pl, który będzie służył do kontaktu z koordynatorem sekcji praktyków prawa w naszej Izbie.

Zachęcamy do przedstawienia własnych propozycji zakresu działalności przyszłej sekcji tematycznej. Przypominamy, iż zgodnie z § 14 ust. 4 Uchwały nr 55/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej Rada z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 30 członków izby może powołać sekcję.

W załączeniu ankieta w sprawie utworzenia sekcji praktyków prawa przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. W przypadku zainteresowania projektem proszę o jej wypełnienie i odesłanie na adres mailowy sekcje@ora.wroc.pl

 

adw. dr Kamila Mrozek

Koordynator Sekcji Praktyków Prawa

w Izbie Wrocławskiej

 

 

Załączniki
Ankieta w sprawie utworzenia sekcji tematycznych Ankieta w sprawie utworzenia sekcji tematycznych 59.50 Kb 26.02.2018