Składanie zamówień na Palestrę w drodze elektronicznej

Drogie Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

uprzejmie informuję, że istnieje możliwość otrzymywania Palestry w drodze mailowej, zamiast w formie „papierowej”. Skorzystanie z tej możliwości z pewnością przyczyni się do zmniejszenia kosztów, a także jest działaniem proekologicznym. Tych z Państwa, którzy zdecydują się na nową formułę, proszę o przesłanie swoich adresów mailowych na adres: urzedowki@ora.wroc.pl

Obecnie z tej możliwości korzysta 111 adwokatów z naszej Izby.

Z uwagi na planowanie budżetu NRA prosiłbym o składanie deklaracji do dnia 14 lutego 2018 r.

 

Z koleżeńskim pozdrowieniem

Andrzej Grabiński, adwokat