Ślubowanie nowego rocznika aplikantów adwokackich

W dniu 3 stycznia 2018 r. w Auli im. Stanisława Afendy w budynku ORA we Wrocławiu, odbyło się uroczyste ślubowanie nowego rocznika aplikantów adwokackich, do którego przystąpiło 127 osób. Ze względu na ich ilość zostało ono podzielone na dwie tury.

Ślubowanie poprowadził Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej adw. Andrzej Grabiński przy udziale Kierownika Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. dra Tomasza Razowskiego oraz Sekretarza adw. Leszka Rojka.

Na uroczystość ślubowania przybyli także członkowie ORA we Wrocławiu: Wicedziekan adw. Sławomir Krześ,  Zastępca Sekretarza adw. Maciej Eisermann, Kierownik Referatu Skarg adw. Dariusz Wnuk oraz adw. Barbara Józefowicz-Olczyk, pełniąca funkcję Honorowego Chorążego i Kustosza Sztandaru, a także patroni i rodziny aplikantów.

Przemówienie wstępne, akcentujące rolę i znaczenie Adwokatury, wygłosił dziekan, który zachęcał również aplikantów do zapoznania się z programem Internetowego Doskonalenia Adwokatury (IDEA), będącej wspólnym przedsięwzięciem Izb Wrocławskiej i Krakowskiej. Kierownik Szkolenia skoncentrował się natomiast w swym wystąpieniu na obowiązkach i uprawnieniach młodej Palestry. Sekretarz zachęcał aplikantów do udziału we Mszy św. w intencji Adwokatury, w tym nowo ślubujących aplikantów adwokackich, która odbędzie się w dniu 6 stycznia w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku na Ostrowie Tumskim.

Składam serdeczne podziękowania Paniom z Referatu Aplikantów Adwokackich Adrianie Kanclerskiej i Kamili Kwit za przygotowanie i sprawne poprowadzenie uroczystości ślubowania.

Andrzej Grabiński, adwokat

Dziekan ORA we Wrocławiu

 

Link do pobrania wszystkich zdjęć – kliknij tutaj