Sprostowanie daty Stanowiska ORA we Wrocławiu

Sprostowanie

 

Informuję, że nastąpiło błędne określenie daty Stanowiska ORA we Wrocławiu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a także projektu ustawy o Sądzie Najwyższym. W istocie Stanowisko to zostało podjęte w trybie obiegowym, nie w dniu 17 lipca 2017 r., lecz w dniu 18 lipca br. Stanowisko, o którym była wyżej mowa, zostało także zamieszczone na FB ORA we Wrocławiu. Ilość osób wyrażających aprobatę oraz tzw. „udostępnień” świadczy o tym, że reakcja na uchwalone ustawy i projekt – o którym była wyżej mowa, była oczekiwana przez środowisko Palestry z Izby Wrocławskiej.

 

Andrzej Grabiński, adwokat

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

we Wrocławiu