Środowiskowy Konkurs Krasomówczy

Szanowna Pani Mecenas,

Szanowny Panie Mecenasie,

gospodarzem tegorocznego Środowiskowego Konkursu Krasomówczego była Izba Adwokacka w Katowicach. Konkurs odbył się w sobotę 3 czerwca br., w Sali Marmurowej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W jury zasiadali przedstawiciele Izb Adwokackich, których aplikanci – laureaci dwóch pierwszych miejsc w konkursach izbowych, brali udział w Konkursie Środowiskowym. Jury przewodniczył Dziekan ORA gospodarzy, adw. Roman Kusz, a Członkami byli: Wicedziekan ORA w Bielsku Białej adw. Krzysztof Stec, delegat ORA w Opolu adw. Lidia Jakubiak-Romanowicz, Wicedziekan ORA w Wałbrzychu adw. Andrzej Pawlikowski oraz jako przedstawiciel naszej Izby adw. Anna Ślęzak. W konkursie wystąpiło 5 par, które zaprezentowały się w dwóch kazusach cywilnych i trzech kazusach karnych w następującej kolejności:

– w pierwszej parze wystąpili: apl. adw. Anna Bielecka z Izby Wrocławskiej jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego i apl. adw. Agnieszka Sroka z Izby Wałbrzyskiej jako obrońca oskarżonego,

– druga para to apl. adw. Andrzej Byrski jako pełnomocnik powoda z Izby Opolskiej oraz apl. adw. Paweł Zagiczek z Izby Wrocławskiej jako pełnomocnik pozwanego,

– w trzeciej parze przemówienia wygłosili apl. adw. Anna Wunschik z Izby Opolskiej jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz apl. adw. Marcin Chowaniec z Izby Katowickiej jako obrońca oskarżonego,

– czwarta para zaprezentowała się w następującym składzie: apl. adw. Szymon Jagina z Izby Bielsko –Bialskiej w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i apl. adw. Maciej Wyciślak z Izby Katowickiej w roli obrońcy;

– piąta para to apl. adw. Michał Kubok z Izby Bielsko-Bialskiej – pełnomocnik powoda i apl. adw. Aleksandra Nizielska z Izby Wałbrzyskiej – pełnomocnik pozwanego.

Kazusy cywilne dotyczyły – 1. zawarcia umowy przyrzeczonej w umowie przedwstępnej a 2-gi zwrotu nienależnego świadczenia.

Kazusy karne natomiast: 2 – zabójstwa a 3-ci – udaremnienia wykonania wyroku Sądu Cywilnego.

Poziom przemówień był zróżnicowany. Były świetne, zawierające rzetelną analizę podstawy prawnej, wygłoszone ze swadą, przykuwające uwagę słuchaczy, ale były też mniej wybitne, nie wykorzystujące regulaminowego czasu, skrótowo powtarzające stan faktyczny i argumenty prawne jakie wynikały z kazusu.

Wszyscy aplikanci starali się przygotować należycie do wystąpień ale niektórych „zjadła” trema.

Jury przyznało  wyróżnienia dwóm uczestnikom: apl. adw. Annie Wunschik oraz apl. adw. Michałowi Kubokowi.

Nagrodzeni natomiast zostali:

I miejsce apl. adw. Maciej Wyciślak,

II miejsce apl. adw. Paweł Zagiczek,

III miejsce apl. adw. Marcin Chowan

Laureaci dwóch pierwszych miejsc, a więc w tym również aplikant z naszej Izby, będą uczestnikami finału konkursu krasomówczego, który w tym roku odbędzie się w Bydgoszczy.

Panu apl. adw. Pawłowi Zagiczkowi, serdecznie gratulujemy, życzymy sukcesu i pozostajemy z nadzieją na zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym.

 

Za Komisję Kształcenia Aplikantów Adwokackich  ORA we Wrocławiu

adw. Anna Ślęzak