Szkolenie zawodowe “Rola adwokata z perspektywy najnowszych kodeksowych zmian postępowania wykonawczego” 1.02.2023

 

Szkolenie zawodowe online 1 lutego 2023 r.(środa)

 

Prowadzący:  SSO dr Krzysztof Nowicki, Przewodniczący V Wydział Penitencjarny i Nadzoru  nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych SO we Wrocławiu

Termin: 1 lutego 2023 r. (środa) godz. 16.00 -19.00

Temat: Rola adwokata z perspektywy najnowszych, kodeksowych zmian postępowania wykonawczego

Link do logowania na szkolenie zostanie rozesłany e-mailem w późniejszym terminie.

 

 

Szkolenie obejmuje 4 h lekcyjne, co odpowiada liczbie 4 punktów szkoleniowych, zgodnie z §17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 70/2012 NRA z dnia 17 marca 2012 roku w sprawie regulaminu doskonalenia zawodowego adwokatów, którym nałożono na wszystkie Koleżanki i Kolegów Adwokatów obowiązek udziału w doskonaleniach zawodowych.

 

adw. dr Olgierd Grodziński

              Kierownik

Doskonalenia Zawodowego

     ORA we Wrocławiu

 

WordPress PopUp Plugin