Szkolenie zawodowe 21 lutego 2018 r. godz. 15.30

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Izby Adwokackiej we Wrocławiu

 

Informujemy, że w dniu  21 lutego 2018r. o godz. 15:30  w Sali Konferencyjnej w budynku ORA przy ul. Sądowej 4 we Wrocławiu (III p.) odbędzie się szkolenie zawodowe w ramach izbowego doskonalenia zawodowego

Wykład, obejmujący poniżej wskazaną tematykę, poprowadzi

  adw. dr Agata Majchrowska

 „Kierunki legislacji wyznaczane przez Komisję Europejską, kształt roszczeń, sposoby ich dochodzenia.

 

 

Szkolenie obejmuje 2 godziny, co odpowiada liczbie 2 punktów szkoleniowych, zgodnie z §17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 70/2012 NRA z dnia 17 marca 2012 roku w sprawie regulaminu doskonalenia zawodowego adwokatów, którym nałożono na wszystkie Koleżanki i Kolegów Adwokatów obowiązek udziału w doskonaleniach zawodowych.

 

 

Andrzej Grabiński, adwokat                                               Jadwiga Banaszewska, adwokat

Dziekan  ORA we Wrocławiu                                                 Przewodnicząca KDZ