Dwa szkolenia zawodowe 25 czerwca 2018 r. godz. 15 .00 i 17.00

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci
Izby Adwokackiej we Wrocławiu

Informujemy, że w dniu  25 czerwca 2018r. (poniedziałek) Sali Konferencyjnej w budynku ORA przy ul. Sądowej 4 we Wrocławiu (III p.) odbędą się dwa szkolenia zawodowe w ramach izbowego doskonalenia zawodowego:

1. Wykład o  godz. 15.00 poprowadzi adw. dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska  „Zmiany w k.p.c. (uwaga: zmiana godziny z 15.30 na 15.00)

2. Wykład o godz. 17.00 poprowadzi  SSN dr hab. Dariusz Świecki  „Skarga na wyrok sądu odwoławczego”.

 

Szkolenia obejmują po 2 godziny wykładów, co odpowiada liczbie po 2 punkty szkoleniowe, zgodnie z §17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 70/2012 NRA z dnia 17 marca 2012 roku w sprawie regulaminu doskonalenia zawodowego adwokatów, którym nałożono na wszystkie Koleżanki i Kolegów Adwokatów obowiązek udziału w doskonaleniach zawodowych.

 

Andrzej Grabiński, adwokat                                        Jadwiga Banaszewska, adwokat

Dziekan  ORA we Wrocławiu                                      Przewodnicząca KDZ