Szkolenie zawodowe online (webinar) 20 stycznia 2021 r.

Szkolenie zawodowe online (webinar) 20.01.2021 r.

Tematy:

  1. Opiniowanie sądowo-lekarskie w sprawach o błędy medyczne; dr hab n. med., mgr prawa Tomasz Jurek, prof UMW
  2. Środki psychoaktywne – pułapki analizy i interpretacji wyników w sprawach karnych; dr n. med.; mgr chemii Marcin Zawadzki

Termin: 20.01.2021 (środa); godz. 16:00 – 19:00

Opis: Specjaliści medycyny sądowej z Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przedstawią praktyczne aspekty pracy biegłych opiniujących w procesach medycznych i postępowaniach związanych z wpływem środków psychoaktywnych na organizm człowieka.  

Metodologia, zasady opiniowania, argumentacja i kontrowersje – wszystko to co jest niezbędne, aby właściwie ocenić wartość opinii i skutecznie dążyć do prawdy sądowej.

 

 

Szkolenie obejmuje 4 godziny, co odpowiada liczbie 4 punktów szkoleniowych, zgodnie z §17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 70/2012 NRA z dnia 17 marca 2012 roku w sprawie regulaminu doskonalenia zawodowego adwokatów, którym nałożono na wszystkie Koleżanki i Kolegów Adwokatów obowiązek udziału w doskonaleniach zawodowych.

 

   adw. dr Olgierd Grodziński

              Kierownik

Doskonalenia Zawodowego

     ORA we Wrocławiu