Szkolenie zawodowe RODO – 22 maja 2018 r. godz. 15.00 – Sąd Okręgowy Legnica

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci
Izby Adwokackiej we Wrocławiu

 

Informujemy, że w dniu 22 maja 2018r. (wtorek) o godz. 15:00  w Sądzie Okręgowym w Legnicy przy ul. Złotoryjskiej 40 odbędzie się szkolenie zawodowe w ramach izbowego doskonalenia zawodowego

Wykład, obejmujący poniżej wskazaną tematykę, poprowadzi

Wicedziekan adw. Sławomir Krześ

„Wdrożenie RODO w kancelarii adwokackiej”.

 

Szkolenie obejmuje 1 godzinę, co odpowiada liczbie 1 punktu  szkoleniowego, zgodnie z §17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 70/2012 NRA z dnia 17 marca 2012 roku w sprawie regulaminu doskonalenia zawodowego adwokatów, którym nałożono na wszystkie Koleżanki i Kolegów Adwokatów obowiązek udziału w doskonaleniach zawodowych.

 

Andrzej Grabiński, adwokat

Dziekan  ORA we Wrocławiu