Szkolenie zawodowe „Wdrożenie RODO w kancelarii adwokackiej” 27 kwietnia 2018 r.

Szanowne Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Izby Adwokackiej we Wrocławiu,

Informujemy, że w dniu  27 kwietnia 2018r. o godz. 15:00  w Sali Konferencyjnej w budynku ORA przy ul. Sądowej 4 we Wrocławiu (III p.) odbędzie się szkolenie zawodowe w ramach izbowego doskonalenia zawodowego

Wykład, obejmujący poniżej wskazaną tematykę, poprowadzi

Wicedziekan adw. Sławomir Krześ

„Wdrożenie RODO w kancelarii adwokackiej”.

 

Szkolenie obejmuje 1 godzinę, co odpowiada liczbie 1 punktu  szkoleniowego, zgodnie z §17 Uchwały NRA nr 57/2011 z dnia 19 listopada 2011 roku ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 70/2012 NRA z dnia 17 marca 2012 roku w sprawie regulaminu doskonalenia zawodowego adwokatów, którym nałożono na wszystkie Koleżanki i Kolegów Adwokatów obowiązek udziału w doskonaleniach zawodowych.

 

Andrzej Grabiński, adwokat

Dziekan  ORA we Wrocławiu