Uchylenie postanowienia o zwolnieniu z tajemnicy adwokackiej

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

uprzejmie informuję, że postanowieniem z dnia 11 marca 2019 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu uchylił postanowienie o zwolnieniu z tajemnicy adwokackiej w postaci udostępnienia akt postępowania dyscyplinarnego.

Jest to kolejne korzystne dla Adwokatury orzeczenie w tej sprawie. Przypominam, że jestem w tych sprawach do dyspozycji Państwa do prowadzenia spraw pro bono. Przypominam kontakt ze mną: e-mail: kancelariaelo@gmail.com , tel. 603 999 810 oraz w trakcie moich dyżurów w siedzibie ORA.

serdecznie pozdrawiam

Sławomir Krześ, adwokat