Uroczystości ślubowania młodej Palestry w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w dniu 8 czerwca 2017 r. w Oratorium Marianum na Uniwersytecie Wrocławskim odbyło się uroczyste ślubowanie 97 adwokatów, którzy w marcu tego roku złożyli egzamin zawodowy. Z uwagi na remont Auli Leopoldina oraz znaczną ilość ślubujących i ich bliskich, uroczystość odbyła się w dwóch turach, pierwsza rozpoczęła się o godz. 9.30 a następna o godz. 12.00. Powitałem przybyłych gości, a dalszą część uroczystości poprowadził Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich adw. dr Tomasz Razowski. Jako pierwszy przemówił Lider Adwokatury adwokat Jacek Trela Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Następnie kilka słów do Młodych Tóg skierowali adwokaci z naszej Izby wicedziekani: dr Jacek Kruk i Sławomir Krześ oraz członek ORA Honorowy Chorąży Sztandaru naszej Izby Barbara Józefowicz-Olczyk. W drugiej turze przemówienie wygłosił także adwokat Leszek Rojek Sekretarz ORA.

Spotkanie uświetnił występ kwartetu smyczkowego „Neon Quartet” w składzie: Malwina Maksim, Edyta Kornafel, Iwona Mrozowska oraz Magdalena Zacharzewska.

Adwokatowi Michałowi Ziembie wręczyłem togę jako wyraz uznania za najlepiej zdany egzamin adwokacki. Przedstawiciele wydawnictwa Wolters Kluwer i CH Beck wręczyli nagrody osobom, które uzyskały wysoki wynik z egzaminu adwokackiego, a to Michałowi Ziembie, Małgorzacie Łamek i Mirosławowi Kęs, a za aktywność w pracach na rzecz samorządu nagrodę otrzymał Rafał Horończyk.

Punktem kulminacyjnym uroczystości był akt ślubowania poprzez powtórzenie unisono za dziekanem roty ślubowania, a następnie złożenie podpisu pod protokołem. Bezpośrednio po tym podniosłym akcie przedstawiciele wydawnictw Wolters Kluwer i C.H. Beck podarowali Ślubującym płyty z dostępem do programów Lex i Legalis. Uroczystość przebiegła w miłej i serdecznej atmosferze. Zdjęciom i serdecznościom nie było końca.

Andrzej Grabiński, adwokat

Dziekan ORA we Wrocławiu

 

link do pobrania wszystkich zdjęć z imprezy – LINK