Wykład – Ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki, wyzwania, problemy

Szanowna Pani Mecenas, Szanowny Panie Mecenasie,

Dziekan ORA we Wrocławiu adw. Sławomir Krześ i Kierownik Doskonalenia Zawodowego adw. dr Olgierd Grodziński informują, że Komisja Doskonalenia Zawodowego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zaprasza na wykład:

„Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki, wyzwania i problemy”.

Wykładowca: Pan adw. dr Piotr Karlik  – adwokat, doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Postępowania Karnego UAM.

Czas trwania: 180 min.

 

Wykład będzie stale dostępny na e-palestrze od dnia 24 listopada 2021 r.

Za udział w webinarze i odsłuchanie całego wykładu można uzyskać 3 punkty szkoleniowe w ramach doskonalenia zawodowego.

 

Wykład  nie będzie prowadzony na żywo, zostanie nagrany i zamieszczony na stronie samorządu adwokackiego https://palestra.pl/pl/e-palestra/

W przypadku nie posiadania konta na portalu Palestry należy dokonać uprzedniej rejestracji.

Aby to wykonać należy pod linkiem https://palestra.pl/pl/zaloguj wybrać przycisk Rejestracja i zgodnie z wyświetlana informacją uzupełnić wskazane 3 pola. W przypadku problemów z rejestracją prosimy o kontakt z Państwa biurem ORA celem zweryfikowania czy wpisywane dane są tożsame z danymi dostępnymi w elektronicznym Systemie Obsługi Adwokatury, a tym samym w Krajowym Rejestrze Adwokatów i Aplikantów Adwokackich.

W przypadku aktualizacji danych dostęp do portalu Palestry będzie dostępny następnego dnia.

Więcej o portalu Palestra w tym jak można uzyskać punkty szkoleniowe w tym serwisie dostępne jest tutaj: https://palestra.pl/pl/faq

Serdecznie zapraszamy!