Ważny komunikat dotyczący solidarnej odpowiedzialności adwokatów, dokonujących w imieniu swojego klienta zgłoszenia rejestracyjnego VAT

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie zmiany w art. 96 poprzez dodanie ust. 4b-4c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz art. 117 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

Na podstawie wyżej wskazanych przepisów –  z dniem 1 stycznia 2017 r.  – przewidziana jest solidarna odpowiedzialność wraz z podatnikiem profesjonalnych pełnomocników (a zatem m.in. adwokatów i radców prawnych) dokonujących zgłoszenia rejestracyjnego VAT za zaległości podatkowe podatnika do kwoty 500.000,00 zł powstałe z tytułu czynności wykonywanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Mając na uwadze powyższe celowym wydaje się, aby podpisując pełnomocnictwo z klientem, wyraźnie zaznaczyć, że nie obejmuje ono umocowania do rejestracji klienta jako podatnika VAT.

Andrzej Grabiński, adwokat

Dziekan ORA we Wrocławiu