Wykład „Negotiating and drafting contracts under English law – Practical tips” 10 maja godz. 15.00

Szanowna Pani Mecenas,

Szanowny Panie Mecenasie,

zapraszam Państwa serdecznie do wzięcia udziału w wykładzie „Negotiating and drafting contracts under English law – Practical tips” w dniu 10 maja 2018 r. o godz. 15.00 w salach szkoleniowych na III piętrze w budynku ORA.

Wykład ma na celu przybliżenie tematyki prawa umów w systemie anglosaskim. Będzie on podzielony na dwie części. Pierwsza z nich zostanie poprowadzona przeze mnie w języku polskim. Z tej części wykładu uczestnicy dowiedzą się między innymi o różnicach pomiędzy systemem kodeksowym, a anglosaskim w tej dziedzinie prawa, o podstawowych elementach umów w tym systemie prawnym, o specyfice obowiązków stron umowy wynikających z prawa precedensu, o różnych sposobach podpisywania umów oraz o tym kto ma prawo do ich podpisywania w obrocie gospodarczym.

Druga część wykładu zostanie poprowadzona przez Pana Jamesa Dixona (barrister) i skupi się na interpretacji powyższych zagadnień przez angielskie sądy. Choć druga część wykładu zostanie poprowadzona w języku angielskim, uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi w języku polskim.

Dodatkowo wykładowcy zadeklarowali chęć odpowiedzi na pytania z dziedziny angielskiego prawa handlowego i gospodarczego nadesłanych przez uczestników wykładu do dnia 7 maja 2018r. Pytania prosimy przesyłać na adres: a.k.dmoch@gmail.com

Wykład potrwa 90 minut, po 45 minut na każdą z części, plus 30 minut na pytania i odpowiedzi.

 

Agata Dmoch

Solicitor

 

Za udział w szkoleniu zostaną przyznane dwa punkty w doskonaleniu zawodowym.