Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2023 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że możliwy jest osobisty odbiór uchwał ustalających pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w dniach 3 – 5  października 2023 r., w godz. 9 – 13 w pok. nr 9, w siedzibie ORA przy ul. Sądowej 4 we Wrocławiu.

Po tym terminie wszystkie uchwały zostaną wysłane pocztą.

 

Informacja dla osób, które chcą odbywać aplikację adwokacką w Izbie Opolskiej lub Izbie Wałbrzyskiej:

Osoby, które chcą odbywać aplikację adwokacką w Opolu bądź Wałbrzychu, proszone są dowiadywanie się w tamtejszych Izbach o terminy i procedurę wpisu na listę aplikantów.

 

Informacja dla osób, które chcą odbywać aplikację adwokacką w Izbie Wrocławskiej:

Informujemy, że osoby, które chcą rozpocząć aplikację adwokacką we Wrocławiu, w styczniu 2024 r., powinny złożyć wniosek o wpis na listę aplikantów adwokackich na październikowe posiedzenie ORA, dlatego też wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 17 października 2023 r.

 Do wniosku o wpis należy dołączyć:

– podpisany oryginał albo urzędowy odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskania tytułu magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w Polsce (jeżeli nie został złożony przy wniosku o dopuszczenie do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką lub została złożona jedynie kserokopia dyplomu),

– aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed jej złożeniem,

– oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

– oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczyło i nie toczy się żadne postępowanie karne i/lub  dyscyplinarne – zgodnie z art. 65 pkt 1 w zw. z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze.

Wyniki egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką w 2023 r.:
Wyniki - egzamin wstępny 2023 Wyniki - egzamin wstępny 2023 198.19 Kb 2.10.2023
WordPress PopUp Plugin