Wyniki Izbowego Konkursu Krasomówczego we Wrocławiu

Wyniki Izbowego Konkursu Krasomówczego we Wrocławiu

 

Komisja Konkursowa W składzie:

Przewodniczący – Adw. Sławomir Krześ

Członkowie:

Adw. Barbara Józefowicz-Olczyk

Adw. Adrianna Owczarek

Adw. Jacek Wałęcki

Adw. Paweł Zagiczek

ustaliła, że Izbowy Konkurs Krasomówczy, który odbył się w dniu 23 marca 2019r. wygrał

Apl. Adw. Kacper Czerniec

Kolejne miejsca zajęli:

  1. Apl. adw. Piotr Dobrowolski
  2. Apl. adw. Grzegorz Matkowski

 

Przewodnicząca

Komitetu Organizacyjnego Konkursu Krasomówczego

Adw. Anna Ślęzak