Zaproszenie na Konferencję Naukową z cyklu wolne zawody prawnicze -13 kwietnia 2018 r.

Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Karol Kiczka, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej         we Wrocławiu adw. Andrzej Grabiński i Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adw. Sławomir Krześ


Z A P R A S Z A J Ą


na Konferencję Naukową z cyklu wolne zawody prawnicze, połączoną z obchodami 100-lecia  Odrodzonej Adwokatury Polskiej.

Konferencja odbędzie się w piątek 13 kwietnia 2018 r. w godz. 9:00-15:00, w sali Unii Europejskiej, budynek D Wydziału Prawa, Administracji

i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 

PROGRAM KONFERENCJI:

 

1) panel I (godz. 9:00-10:30) – Wolne zawody prawnicze w ocenie młodych.
Moderator: Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adw. Andrzej Grabiński
Paneliści: adw. dr Kamila Mrozek, Dziekan WPAE UWr prof. dr hab. Karol Kiczka, adw. dr Karol Rusin. 

Przerwa kawowa (10:30-11:00)

2) panel II (godz. 11:00-13:00) – Adwokatura w odbiorze społecznym.
Moderator: Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adw. Sławomir Krześ
Paneliści: Prezes Zarządu PRELUDIUM Agencja PR sp. z o.o. Wrocław mgr Beata Butwicka, dr Zbigniew Chmielewski, prof. dr hab. n. med. Andrzej Gładysz, członek zarządu Tomczak/Stanisławski Marketing sp. z o.o. Poznań mgr Marcin Tomczak, prof. dr hab. Robert Wiszniowski. 

Przerwa kawowa (13:00-13:30)

3) panel III (godz. 13:30-15:00) – Adwokatura czasu stanu wojennego.
Moderator: Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu adw. Sławomir Krześ
Paneliści: adw. Alina Lubczyńska, ks. Andrzej Dziełak, adw. Henryk Rossa, adw. Lech Adamczyk.

 

Za udział w Konferencji adwokatom przysługuje 5 punktów szkoleniowych.