Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze 8.06.2024 -WYNIKI GŁOSOWANIA

Z A W I A D O M I E N I E        

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu podaje Szanownym Koleżankom i Kolegom – Adwokatom Izby Adwokackiej we Wrocławiu wyniki wyborów do organów naszej Izby, dokonanych na Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 8 czerwca 2024 r.

  1. W wyborach na Dziekana ORA we Wrocławiu:

– uprawnionych do głosowania było 1548 osób

– oddano 307 ważnych głosów

Dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu został

 adw. Sławomir Krześ uzyskując 283 głosy

 

  1. W wyborach na Prezesa Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu:

– uprawnionych do głosowania było 1548 osób

– oddano 315 ważnych głosów

Prezesem Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu został

 adw. Tadeusz Lewicki uzyskując 304  głosów

 

  1. W wyborach na Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu:

– uprawnionych do głosowania było 1548 osób

– oddano 322 ważnych głosów

Rzecznikiem Dyscyplinarnym Izby Adwokackiej we Wrocławiu został

   adw. Edward Gorzelańczyk uzyskując 313 głosów

 

  1. W wyborach na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu:

– uprawnionych do głosowania było 1548 osób

– oddano 292 ważne głosy

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu został

  adw. Bartosz Głuszczuk uzyskując 292 głosy

 

  1. W wyborach na członków Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

– uprawnionych do głosowania było 1548 osób

– oddano 255 ważnych głosów

 

W wyniku głosowania na Członków ORA we Wrocławiu zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

ILOŚĆ GŁOSÓW

1.       

adw. Leszek Rojek

156

2.       

adw. Dariusz Wnuk

150

3.       

adw. Jakub Gerus

143

4.       

adw. dr Tomasz Razowski

141

5.       

adw. dr Aleksander Sikorski

140

6.       

adw. Ewa Kubica-Miłek

138

7.       

adw. dr Kamila Mrozek

137

8.       

adw. dr Olgierd Grodziński

131

9.       

adw. Paweł Wójcik Esq.,LL.M.

130

10.   

adw. Jacek Wałęcki

126

11.   

adw. Maciej Eisermann

119

12.   

adw. Barbara Józefowicz-Olczyk

98

13.   

adw. dr Marcin Zięba

89

14.   

adw. Paulina Polus

78

15.   

adw. Dominik Szewioła

74

16.   

adw. Violrtta Lis

72

17.   

adw. Urszula Sibińska

54

18.   

adw. Krzysztof Bryłka

52

19.   

adw. dr Jarosław Janas

47

20.   

adw. Sławomir Szołucha

46

21.   

adw. Piotr Migaj

42

22.   

adw. Adam Bujacz

42

23.   

adw. Katarzyna Grzybowska-Jagódka

42

24.   

adw. Kornel Kazubowski

40

25.   

adw. Witold Rosmus

36

26.   

adw. Mariusz Wysocki

34

27.   

adw. Filip Studniczka

33

28.   

adw. Rajmund Kietliński

27

29.   

adw. Przemysław Bogusz

26

30.   

adw. Patryk Wróbel

19

 

Na Członków  ORA we Wrocławiu zostali wybrani:

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

ILOŚĆ GŁOSÓW

1.       

adw. Leszek Rojek

156

2.       

adw. Dariusz Wnuk

150

3.       

adw. Jakub Gerus

143

4.       

adw. dr Tomasz Razowski

141

5.       

adw. dr Aleksander Sikorski

140

6.       

adw. Ewa Kubica-Miłek

138

7.       

adw. dr Kamila Mrozek

137

8.       

adw. dr Olgierd Grodziński

131

9.       

adw. Paweł Wójcik Esq.,LL.M.

130

10.   

adw. Jacek Wałęcki

126

11.   

adw. Maciej Eisermann

119

12.   

adw. Barbara Józefowicz-Olczyk

98

13.   

adw. dr Marcin Zięba

89

14.   

adw. Paulina Polus

78

15.   

adw. Dominik Szewioła

74

 

Zastępcami członków ORA we Wrocławiu zostali:

 

1.       

adw. Violrtta Lis

72

2.       

adw. Urszula Sibińska

54

3.       

adw. Krzysztof Bryłka

52

4.       

adw. dr Jarosław Janas

47

 

 

 

  1. W wyborach na Członków Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu

– uprawnionych do głosowania było 1548 osób

– oddano 231 ważnych głosów

 

W wyniku głosowania na Członków Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

ILOŚĆ GŁOSÓW

1.       

adw. dr Piotr Soroka

120

2.       

adw. Marta Piotrowska-Kłak

107

3.       

adw. Karol Idzik

105

4.       

adw. Marcin Wnuk

104

5.       

adw. Marta Korus

97

6.       

adw. Krzysztof Lesiak

88

7.       

adw. Przemysław Lis

88

8.       

adw. Sylwia Iwanicka

84

9.       

adw. Ewa Sokalska

84

10.   

adw. Łukasz Opaliński

82

11.   

adw. Kornel Przestalski

77

12.   

adw. Karolina Szulc-Nagłowska

77

13.   

adw. Katarzyna Bakalarczyk-Kielak

74

14.   

adw. Tomasz Florczyk

71

15.   

adw. Anna Jurkowska

66

16.   

adw. Katarzyna Szczerba

64

17.   

adw. Aleksandra Donhefner

62

18.   

adw. Bartosz Jurkiewicz

61

19.   

adw. Maria Adamus

60

20.   

adw. Nikola Jeziorna

59

21.   

adw. Łukasz Buratowski

58

22.   

adw. Piotr Kaleciński

55

23.   

adw. Fabian Zieliński

49

24.   

adw. Szymon Bogdański

47

25.   

adw. Paweł Czyszkowski

41

26.   

adw. Anita Słupianek-Graca

39

27.   

adw. Anna Smolnicka

38

28.   

adw. Wojciech Ciesielski

30

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że członkami Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu zostali:

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

ILOŚĆ GŁOSÓW

1.       

adw. dr Piotr Soroka

120

2.       

adw. Marta Piotrowska-Kłak

107

3.       

adw. Karol Idzik

105

4.       

adw. Marcin Wnuk

104

5.       

adw. Marta Korus

97

6.       

adw. Krzysztof Lesiak

88

7.       

adw. Przemysław Lis

88

8.       

adw. Sylwia Iwanicka

84

9.       

adw. Ewa Sokalska

84

10.   

adw. Łukasz Opaliński

82

11.   

adw. Kornel Przestalski

77

12.   

adw. Karolina Szulc-Nagłowska

77

13.   

adw. Katarzyna Bakalarczyk-Kielak

74

14.   

adw. Tomasz Florczyk

71

15.   

adw. Anna Jurkowska

66

16.   

adw. Katarzyna Szczerba

64

17.   

adw. Aleksandra Donhefner

62

18.   

adw. Bartosz Jurkiewicz

61

19.   

adw. Maria Adamus

60

20.   

adw. Nikola Jeziorna

59

 

Zastępcami Członków Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej we Wrocławiu zostali:

 

1.       

adw. Łukasz Buratowski

58

2.       

adw. Piotr Kaleciński

55

3.       

adw. Fabian Zieliński

49

 

 

  1. W wyborach na Członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej   we Wrocławiu

– uprawnionych do głosowania było 1548 osób

– oddano 172 ważnych głosów

 

W wyniku głosowania na Członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

ILOŚĆ GŁOSÓW

1.       

adw. Magdalena Roth

114

2.       

adw. Jędrzej Wilczek

114

3.       

adw. Wojciech Górski

108

4.       

adw. Dariusz Minkus

104

5.       

adw. Paweł Czechowski

98

6.       

adw. Tomasz Kubata

92

7.       

adw. Adrian Szklarzewski

82

 

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że członkami Komisji Rewizyjnej Izby adwokackiej we Wrocławiu zostali:

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

ILOŚĆ GŁOSÓW

1.       

adw. Magdalena Roth

114

2.       

adw. Jędrzej Wilczek

114

3.       

adw. Wojciech Górski

108

4.       

adw. Dariusz Minkus

104

5.       

adw. Paweł Czechowski

98

 

Zastępcami członków Komisji Rewizyjnej Izby Adwokackiej we Wrocławiu zostali:

 

1.       

adw. Tomasz Kubata

92

2.       

adw. Adrian Szklarzewski

82

 

  1. W wyborach na funkcję Delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury

 

– uprawnionych do głosowania było 1548 osób

– oddano 204 ważnych głosów

 

W wyniku głosowania na funkcję Delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury zgłoszeni kandydaci uzyskali następującą ilość głosów:

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

ILOŚĆ GŁOSÓW

1.       

adw. Krześ Sławomir

133

2.       

adw. Edward Gorzelańczyk

125

3.       

adw. Leszek Rojek

125

4.       

adw. Andrzej Grabiński

121

5.       

adw. prof. dr hab.  Jacek Giezek

120

6.       

adw. dr Kamila Mrozek

117

7.       

adw. dr Andrzej Malicki

113

8.       

adw. dr Olgierd Grodziński

111

9.       

adw. Dariusz Wnuk

108

10.   

adw. Jakub Gerus

107

11.   

adw. dr Aleksander Sikorski

104

12.   

adw. Ewa Kubica-Miłek

92

13.   

adw. Andrzej Mękal

90

14.   

adw. Paweł Wójcik Esq.,LL.M.

89

15.   

adw. Maciej Eisermann

85

16.   

adw. Jacek Wałęcki

84

17.   

adw. Krzysztof Zuber

81

18.   

adw. Tadeusz Lewicki

78

19.   

adw. Barbara Józefowicz-Olczyk

78

20.   

adw. Monika Łuchniak-Sikorska

73

21.   

adw. Wojciech Krzysztoporski

72

22.   

adw. Jadwiga Banaszewska

72

23.   

adw. Wojmira Lewicka

56

24.   

adw. dr Marcin Zięba

55

25.   

adw. Violetta Lis

54

26.   

adw. Adam Pracławski

54

27.   

adw. Idzik Karol

54

28.   

adw. Piotr Migaj

46

29.   

adw. Urszula Sibińska

43

30.   

adw. Marcin Wnuk

41

31.   

adw. Sylwia Iwanicka

33

32.   

adw. Tomasz Florczyk

33

33.   

adw. Nikola Jeziorna

26

34.   

adw. Witold Rosmus

25

35.   

adw. Adam Bujacz

23

36.   

adw. Joanna Lassota

20

37.   

adw. Przemysław Bogusz

20

38.   

adw. Magdalena Majewska

15

39.   

adw. Patryk Wróbel

11

 

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że Delegatami na Krajowy Zjazd Adwokatury zostali:

 

LP.

IMIĘ I NAZWISKO KANDYDATA

ILOŚĆ GŁOSÓW

1.       

adw. Krześ Sławomir

133

2.       

adw. Edward Gorzelańczyk

125

3.       

adw. Leszek Rojek

125

4.       

adw. Andrzej Grabiński

121

5.       

adw. prof. dr hab.  Jacek Giezek

120

6.       

adw. dr Kamila Mrozek

117

7.       

adw. dr Andrzej Malicki

113

8.       

adw. dr Olgierd Grodziński

111

9.       

adw. Dariusz Wnuk

108

10.   

adw. Jakub Gerus

107

11.   

adw. dr Aleksander Sikorski

104

12.   

adw. Ewa Kubica-Miłek

92

13.   

adw. Andrzej Mękal

90

14.   

adw. Paweł Wójcik Esq.,LL.M.

89

15.   

adw. Maciej Eisermann

85

16.   

adw. Jacek Wałęcki

84

17.   

adw. Krzysztof Zuber

81

18.   

adw. Tadeusz Lewicki

78

19.   

adw. Barbara Józefowicz-Olczyk

78

20.   

adw. Monika Łuchniak-Sikorska

73

 

Dziekan

Okręgowej Rady Adwokackiej

we Wrocławiu

adw. Sławomir Krześ