Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Adwokackiej we Wrocławiu 8.06.2024 r. – WYBORY

Szanowna Pani Mecenas,

Szanowny Panie Mecenasie,

 

w związku ze zbliżającym się terminem Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Izby Adwokackiej we Wrocławiu, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2024 r. (sobota), uprzejmie informujemy, że mogą Państwo zgłosić kandydatów na każde stanowisko, do organu samorządu adwokackiego lub delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury, przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

Wcześniejsze zgłoszenia ułatwią i usprawnią przeprowadzenie Zgromadzenia oraz znacząco zmniejszą czas wprowadzenia listy kandydatów do elektronicznego systemu do głosowania.

Zgłoszenia z podpisanym przez kandydata oświadczeniem o przyjęciu kandydatury, proszę składać do biura ORA we Wrocławiu do dnia 6 czerwca 2024 r. (czwartek) do godz. 14:00. W dniu Zgromadzenia wszystkie zgłoszenia zostaną przekazane Prezydium Zgromadzenia.

Przypominamy, że każda uprawniona osoba będzie mogła dokonać zgłoszenia kandydatów również w dniu zgromadzenia w formie pisemnej bezpośrednio do Prezydium Zgromadzenia.

 

Moc serdeczności, dobrego dnia, zdrowia

adw. Sławomir Krześ