Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Wrocławskiej

Drogie Koleżanki i Koledzy Adwokaci i Aplikanci Adwokaccy,

w  dniach 2 i 5 października 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Izby Wrocławskiej, po raz pierwszy w historii Adwokatury w tzw. trybie hybrydowym. Mimo wątpliwości niektórych członków Prezydium NRA, co do możliwości jego przeprowadzenia,   adwokaci z naszej Izby zdali celująco egzamin z samorządności, zarówno licznie uczestnicząc w Zgromadzeniu w trybie zdalnym, jak i podczas głosowania do urn, kiedy to frekwencja wyniosła blisko 500 osób. Nie zawiedli także – pierwszego dnia obrad – Goście, którzy przybyli do siedziby ORA we Wrocławiu.  

Bardzo dziękuję adwokatowi Jackowi Treli – Prezesowi NRA i opiekunowi naszej Izby za słowa wsparcia, jak i samą wypowiedź nacechowaną troską samorządową. Prezes połączył się z nami zdalnie, albowiem z przyczyn chorobowych, nie mógł przybyć osobiście.

Serdeczne podziękowania składam także naszemu wrocławskiemu Gościowi dr n. med. Pawłowi Wróblewskiemu – Prezesowi Dolnośląskiej Izby Lekarskiej, który osobiście uczestniczył w uroczystej części obrad. Czuliśmy się wyjątkowo bezpiecznie, ponieważ nasz Gość pełni także funkcję Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Za udział i to podczas całego Zgromadzenia dziękuję Wszystkim naszym Gościom adwokatom, którzy przybyli do nas, mimo trudnego okresu pandemii, a to: Jackowi Ziobrowskiemu –  Prezesowi Wyższego Sądu Dyscyplinarnego, Pawłowi Gierasowi – Dziekanowi ORA w Krakowie, Marianowi Jagielskiemu – Dziekanowi ORA w Opolu, Wicedziekanom ORA w Opolu: Magdalenie Koczur-Miedziejko i Łukaszowi Wójcikowi, a także Jerzemu Świteńkiemu – nowemu Dziekanowi ORA w Wałbrzychu, Bartoszowi  Tiutiunikowi – Wicedziekanowi ORA w Łodzi, jak również Przemysławowi Rosatiemu – Członkowi NRA.

Jak co roku, za wybitne osiągnięcia samorządowe, przyznane zostały statuetki krasnala-adwokatka. W naszej Izbie wyróżnieni zostali Koledzy: Jakub Gerus oraz Jacek Wałęcki. Statuetki zostały przyznane także adwokatom: Ewie Krasowskiej – Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Adwokatury Polskiej, Jackowi Ziobrowskiemu – Prezesowi WSD, Mirosławie Pietkiewicz b. Skarbnik NRA i b. dziekan ORA w Olsztynie oraz Przemysławowi Rosatiemu – Członkowi NRA. Wśród wyróżnionych nie mogło zabraknąć szefa samorządu lekarskiego dra n. med. Pawła Wróblewskiego.

Wyrazy najwyższego uznania należą się Prezydium Zgromadzenia, a to adwokatom: Krzysztofowi Kocowskiemu – Przewodniczącemu, Monice Łuchniak-Sikorskiej – Zastępcy Przewodniczącego oraz adw. Rafałowi Horończykowi – Sekretarzowi, którzy niezwykle sprawnie przeprowadzili tę część Zgromadzenia, mimo nowej formuły.

Pierwszy dzień obrad zakończył się publikacją list kandydatów na stanowiska: dziekana, rzecznika dyscyplinarnego, prezesa SD, przewodniczącego KR oraz delegatów na KZA i kandydatów na członków ORA, SD, KR. Ewenementem w historii naszej Izby było to, że na dziekana ORA zgłoszony został tylko jeden kandydat – Sławomir Krześ. W moim przekonaniu był to wyraz ogromnego szacunku i zaufania do naszego Kolegi.

W drugim dniu obrad, do siedziby ORA licznie przybyli adwokaci, chcący oddać swój głos, wypełniając tym samym obowiązek samorządowy.

Szczególne podziękowania chciałbym złożyć także komisjom: Wyborczej i Skrutacyjnej, które w sposób niezwykle sprawny wykonały powierzone zadania. W skład pierwszej z nich weszli adwokaci: Marzena Kolman-Wągrowska, jako jej Przewodnicząca, Katarzyna Sitnik-Gawlikowska jako jej Sekretarz oraz Członkowie Marcin Kusaj i Aleksandra Głowacka.
W skład drugiej Komisji weszli adwokaci Magdalena Majewska jako jej Przewodnicząca,  Monika Szczerek – Sekretarz oraz Członkowie Olga Rajewska–Maciaszek, Mateusz Niemiec, Marta Korus i Sonia Konieczniak.

Godnym odnotowania jest, że w skład ORA we Wrocławiu weszli nowi jej Członkowie – wszyscy, będący doktorami prawa, adwokaci: Kamila Mrozek, Aleksander Sikorski, Marcin Zięba i Piotr Soroka.

Na swoich stanowiskach pozostali adwokaci: Tadeusz Lewicki – Prezes Sądu Dyscyplinarnego, Edward Gorzelańczyk – Rzecznik Dyscyplinarny oraz Adam Pracławski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

Na delegatów na KZA, spośród 31 osób, wybranych zostało 20 adwokatów.

Na zakończenie chciałbym podziękować Koleżankom i Kolegom adwokatom za radość płynącą z bycia Waszym dziekanem przez ostatnie 7 lat, zaś Członkom ORA i pracownikom za bardzo dobrą współpracę i wyrozumiałość. 

 

Andrzej Grabiński

Link do pobrania zdjęć

https://1drv.ms/u/s!AjJ9_fcATtHFkl-HgXSnFlcLaSgx?e=SHuxFZ