Aktualności

LISTA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY UZYSKALI POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU ADWOKACKIEGO, PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 23 - 26 KWIETNIA 2024 R., PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ NR 2 DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ADWOKACKIEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

LISTA ZDAJĄCYCH, KTÓRZY UZYSKALI POZYTYWNY WYNIK Z EGZAMINU ADWOKACKIEGO, PRZEPROWADZONEGO W DNIACH 23 - 26 KWIETNIA 2024 R., PRZEZ KOMISJĘ EGZAMINACYJNĄ NR 2 DO PRZEPROWADZENIA EGZAMINU ADWOKACKIEGO Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

czytaj więcej...